Biomechnika / optimální technika

 

Neexistuje žádná obtížná nebo snadná technika, neexistuje ani žádná speciální technika pro trenéry a jiná pro klienty, nebo technika  pro děti nebo dospělé. Existuje jen jedna optimální technika, která se však vyskytuje v rozdílných vývojových a kvalitativních stupních.

 

Optimální technika = musí odpovídat všem biomechanickým principům a mechanickým zákonitostem.

 

Individuální styl = Ma long, Harimoto, Ovchcharov, Boll, Fang Zend dong, hrají stejnou úspěšnou techniku, jen inviduálně zabarvenou (anatomie, antropologie).

Biomechanické výzkumy po celém světě ukázaly, že všichni úspěšní špičkoví hráči, se v důležitých uzlových bodech průběhu úderu podobají jako vejce vejci a zachovávají všechny mechanické a anatomické zákonitosti = jinak by nebyli nejlepší.