HAVÍŘOV 

POHYB VE STOLNÍM TENISE

ÚVOD

 

Když jsem se jednou bavila s Ulfem "Tickanem" Carlssonem, tak mi řekl: „Jano, když jsem vešel do haly, vždy jsem hned poznal českou školu – výborný bekhend, bez pohybu a bez servisu – to bylo tak jednoduché proti vám hrát! Jeden jako druhý!

Z rozhovoru s  Janou Dobešovou (metodický web 2020)

,,Při volbě správné pohybové aktivity a při správném technickém provedení, nemůže dojít ke zranění pohybového aparátu, to je možné jedině úrazem“ 

ZÍTŘEK ZAČÍNÁ DNES!
Při analýze dnešních špičkových hráčů se dá zjistit následující…

 • Špičkoví hráči nepřesahují výšku 190 cm, (rychlost pohybu u stolu) a zároveň nemají méně než 170 cm, dosah ve (do 2 metrů od stolu) středním prostoru. Vždy bude rychlejší udělat jeden krok než dva kroky a víc.
 • Hráči přibrali na svalové hmotě hlavně na dolních končetinách a trupu (asiaté), každý špičkový hráč je svým způsobem špičkový atlet. To znamená, že silový trénink, správně řízený podle stáří a specifických požadavků (pohlaví, fyzické predispozice ) se stal v každodenním tréninku samozřejmostí (asiaté).
 • Se zvětšením míčku a přechodu z celoidu na plast (větší odpor a větší hmotnost míčku) jsou daleko větší nároky na maximální sílu úderu a fyzickou připravenost.
 •  Na základě nových strategicko–taktických a materiálních  změn, se  pevně etablovaly nové druhy úderů (banán, údery ve výskoku)
 • Špičkový hráč nečeká na chybu, popřÍpadě slabší úder soupeře, ale snaží se co nejrychleji dosáhnout vítězného bodu (výměna v průměru trvá 1 až 2 údery, maximálně 3 až 4 údery) 30 setin  maximálně 4s. 
 • Hra se stala, nejen na základě výše uvedených aspektů, podstatně agresivnější a rychlejší. 
 • Důsledkem je další zrychlení pohybu, jeho zkrácení, tak jako zkrácení vzdálenosti mezi soupeři. Špičkoví hráči dominují hlavně u stolu a do 2 m od stolu. (95% objemu v zápase)
 • Velmi získal na významu bekandový úder do lajny, především jako vítězný míč.
 • I když špičkoví hráči mají oba údery vyrovnané, tak dominatní úder je z forhandové strany ( při chybě soupeře, při pomalejším úderu soupeře a  při odtlačení soupeře od stolu)

CO JE TŘEBA ZNÁT A POCHOPIT ?

 • VÝVOJOVÁ KINEZIOLOGIE (DNS) 
 • SPRÁVNÉ (neutrální / centrované) NASTAVENÍ KLOUBŮ
 • ANATOMII, BIOMECHANIKU, OPTIMÁLNÍ TECHNIKU
 • STABILITA, MOBILITA, SÍLA
 • ZÁKLADNÍ POHYBOVÝ VZOREC PRO STOLNÍ TENIS 
 • PŘEDPOVÍDAT  VÝVOJ (BUDOUCNOST)

Pohyb a druh síly v moderním stolním tenise

 • Těžiště těla se značně snížilo (kontrola míčku, rychlost reakce).
 • Rychlejší a snazší vždy bude udělat si prostor tělem (mobilita, síla a stabilita  v kloubech, rotace, úklon), do 1 metru u stolu
  než vykročením nebo krokem.
 • Vždy bude rychlejší udělat jeden dlouhý krok, než krok sun krok, nebo dva kroky. Do 2 metrů u stolu.
 • Zkrácení vzdálenosti od soupeře. (hrací zóny a jak v nich pohybovat)
 • Zkrácení přípravy na úder a zkrácení úderu samotného (rychlost reakce, anticipace).
 • Meta nadhazovače, výchozí poloha hráče, která zajišťuje  nejkratší a nejrychlejší cestu do úderu a z úderu v dané zóně (bude pro každého hráče individuální, výška, predispozice, síla, mobilita v kloubech atd.). Je si hraje proti pravákovi, nebo levákovi. Silná a slabá stránka soupeře (taktická příprava)
 • Pokud budou zajištěny fyzické predispozice (mobilita , stabilita, síla), technika pohybu
  v prostoru (v zónách) se bude měnit jen s výškou hráče.
 • Z toho vychází odlišná technika pohybu než byla před lety!
 • Odlišný druh síly a v zásadě odlišná silově koordinační příprava.

Stolní tenista, není tenista!!!
Tak jako florbalista není hokejista!!!

 • Maximální síla (dolní končetiny a trup)
 • Tažná síla 
 • Sprinterská síla (na 1. krok)
 • Úderová síla 
 • Odrazová síla
 • Koordinace
 • Rychlost reakce /  anticipace / taktická příprava
 • Kondiční příprava (aerobní a anaerobní trénink)

Z toho vychází odlišná technika pohybu než byla před lety,
odlišný druh síly a v zásadě odlišná silově koordinační příprava.

V neposlední řadě také technicko-taktická příprava, 
celý proces tréninkového procesu, včetně výživy
,regenerace a mentální přípravy.

Pohybový (silový vzorec) stolního tenisu,
je  podobný lednímu hokeji, bojovým uměním, tenisu a šermu.

 

Hnací síla stolního tenisu nevychází z kotníku, ale z kyčlí a silného trupu. (kyčle a trup 60%,kotník 30%, zbytek 10% (předloktí, zápěstí)

 

Nastavení pánve u nejlepších stolních tenistů je stejné, nebo velice podobné hokejistům.
predispozice nebo odezva na trénink ?

Sportovci a trenéři by měli vybírat takové cviky, které kopírují postavení polohy těla při závodním projevu.

Bylo prokázáno, že u silového a koordinačního tréninku, který je prováděn v podobných polohách jako sportovní činnost, dochází k lepším výsledkům, než u těch , které jsou polohově velmi odlišné.

Pravděpodobné vysvětlení je, že rozdílné polohy ovlivňují směr silového působení svalstva a tím i nervového řízení. 

                                                                ,,Silový kondiční trénink,, Petr Šťastný

Kvalita je důležitější než kvantita!

Jaké % kvality dosahujeme v objemu tréninku?
Jaké % kvality dosahujeme v provedení pohybu?

Jak na to? Co je třeba znát? 

(kapitoly přednášky)

 • Vývojová kyneziologie / centrace kloubů /  pohybový projev
 • Zkrácené a ochablé svaly a jejich vliv na pohybový projev
 • Mobilita / stabilita / síla a jejich vliv na pohyb
 • Biomechanika / optimální technika
 • Ukázky jak si myslím že by se to dělat nemělo
 • Dlouhodobé budování výkonosti dětí (5 let až 18 let)
 • Periodizace tréninků reprezentanti (mikro a makro cykly)
 • Silový trénink pro stolní tenis (ukázky tréninků)
 • Jak by se to dělat mohlo (mikrocyklus Šimon Bělík před KT)
 • Ukázky tréninkových plánů / videoanalýza /