DŘEP / ZAČÁTEČNÍK

MENU

ANATOMIE

SVALY FUNKCE

VELKÝ HÝŽĎOVÝ SVAL – M. GLUTEUS MAXIMUS

Velký hýžďový sval se skládá z nej hrubších vláken a je nejtěžším svalem lidského těla.

 • Začátek Zevní plocha kyčelní kosti za zadní hýžďovou čárou a přilehlá horní a zadní část kosti. Sousedící zadní povrch křížové kosti a kostrče. Sakrotuberální vaz. Aponeuróza vzpřimovače páteře.
 • Úpon Hluboká vlákna distální části: hýžďová drsnatina na stehenní kosti. Zbývající vlákna: iliotibiální trakt široké fascie.
 • Činnost Horní vlákna: laterální rotace kyčelního kloubu, může pomáhat při abdukci kyčelního kloubu. Dolní vlákna: extenze a zevní rotace kyčelního kloubu (mohutná
  extenze jako při běhu nebo při zvedání se ze sedu), extenze trupu, napomáhá addukci kyčelního kloubu. Vzhledem k lokalizaci úponu do iliotibiálního traktu pomáhá stabilizovat koleno v extenzi.
 • Inervace Dolní hýžďový nerv L5, S1, 2.
 • Základní funkční pohyb Příklady: chůze nahoru do schodů, zvednutí se ze sedu.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: běh, surfování, skákání, zvedání těžké váhy (fáze zvedání závaží ze země).

STŘEDNÍ HÝŽĎOVÝ SVAL – M. GLUTEUS MEDIUS

 • Tento sval je uložen hluboko, a přestože je ukryt pod velkým hýžďovým svalem, objevuje se na povrchu pánve mezi velkým hýžďovým svalem a napínačem stehenní povázky. Střední hýžďový sval společně s malým hýžďovým svalem zabraňuje při chůzi přenesení pánve na nenosnou dolní končetinu.
 • Začátek Zevní plocha kyčelní kosti, pod hřebenem, mezi zadní a přední hýžďovou linií.
 • Úpon Šikmý hřeben na zevním povrchu velkého trochanteru stehenní kosti.
 • Činnost Abdukce kyčelního kloubu. Přední vlákna umožňují vnitřní rotaci a mohou napomáhat flexi v kyčli. Zadní vlákna rotují kyčelní kloub mírně zevně.
  Inervace Horní hýžďový nerv L4, 5, S1.
 • Základní funkční pohyb Příklad: úkrok do strany přes předmět, například nízký plot.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: všechny sporty, které vyžadují úkrok do strany, především běžkování a lední bruslení.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu Nevyváženost pánve, způsobuje bolesti kyčlí, beder a kolen.

MALÝ HÝŽĎOVÝ SVAL – M. GLUTEUS MINIMUS

 • Sval leží před, pod a v hloubce vůči střednímu hýžďovému svalu, jehož vlákna jej překrývají.
 • Začátek Zevní plocha kyčelní kosti, mezi přední a dolní hýžďovou linií.
 • Úpon Přední okraj velkého trochanteru.
  Činnost Abdukce, vnitřní rotace, případně flexe v kyčelním kloubu.
 • Inervace Horní hýžďový nerv L4, 5, S1.
 • Základní funkční pohyb Příklad: úkrok do strany přes předmět, například nízký plot.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: všechny sporty, které vyžadují úkrok do strany, především běžkování a lední bruslení.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu Nevyváženost pánve, způsobuje bolesti kyčlí, beder a kolen.

NAPÍNAČ STEHENNÍ POVÁZKY – M. TENSOR FASCIAE LATAE

Sval leží před velkým hýžďovým svalem na zevní straně kyčle.

 • Začátek Přední část zevního okraje kosti kyčelní, zevní povrch předního horního hřebene kosti kyčelní.
 • Úpon Spojuje se s iliotibiálním traktem pod úrovní velkého trochanteru stehenní kosti.
 • Činnost Flexe, abdukce a vnitřní rotace kyčelního kloubu. Napíná širokou fascii a tím stabilizuje kolenní kloub. Přesměrovává rotační síly generované velkým hýžďovým svalem.
 • Inervace Horní hýžďový nerv L4, 5, S1.
 • Základní funkční pohyb Příklad: chůze.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: jízda na koni, běh přes překážky, vodní lyže.
 • Potíže při chronickém napětí a zkrácení svalu Nevyváženost pánve, způsobuje bolesti kyčlí, beder, zevní strany kolen.

M. VASTUS MEDIALIS

Vnitřní hlava čtyřhlavého svalu stehenního s tehdencí k oslabení.

 • Začátek - Distální polovina mezi trochantery stehenní kosti. Vnitřní okraj stehenní kosti. Vnitřní linie nad kloubními hrboly stehenní kosti. Mediální mezisvalové septum
 • Úpon - Mediální okraj čéšky, poté cestou patelárního vazu na drsnatinu holenní kosti. Mediální kloubní hrbol holenní kosti
 • Činnost - Extenze kolenního kloubu. Zabraňuje flexi kolene při kontaktu paty s podložkou během chůze
 • Inervace - Stehenní nerv L2, 3, 4
 • Základní funkční pohyb - Chůze po schodech nahoru, odrazy, zvedání těžké váhy
 • Potíže při oslabení svalu - Bolest beder, bolest nebo nestabilita kolene.

M. RECTUS FEMORIS

Začněte psát zde. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sodales ipsum ut leo condimentum, sed auctor ipsum mattis.

M. VASTUS LATELARIS

Začněte psát zde. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sodales ipsum ut leo condimentum, sed auctor ipsum mattis.

M. VASTUS INTERMEDIUS

Začněte psát zde. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sodales ipsum ut leo condimentum, sed auctor ipsum mattis.