DŘEP / ZAČÁTEČNÍK

MENU

TEST MOBILITY

Test u stěny optimální mobilita / rozsah pohybu

Test u stěny neoptimální  mobilita / rozsah pohybu