LÝTKOVÉ SVALY

MENU

CO BY JSTE MĚLI VĚDĚT ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ANATOMIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

VIDEO ANALÝZA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

NA CO SI DÁT POZOR ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

MOBILITA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

PROTAŽENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

VHODNÉ VARIANTY CVIKŮ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ANATOMIE

SVALY FUNKCE

DVOJHLAVÝ SVAL LÝTKOVÝ  - M. GASTRONEMIUS

 • Dvojhlavý sval lýtkový je součástí trojhlavého svalu lýtkového společně se šikmým svalem lýtkovým a chodidlovým svalem. Trojhlavý sval lýtkový tvoří obrys lýtka. Zákolenní jamka na zadní straně kolene je dole
  tvořena bříšky dvojhlavého lýtkového a chodidlového svalu, laterálně šlachou dvojhlavého stehenního svalu
  a mediálně šlachou pološlašitého a poloblanitého sval
 • Začátek                                                                                   Mediální hlava: povrch stehenní kosti nad vnitřním
  hrbolem.
  Laterální hlava: zadní plocha a laterální kloubní hrbol
  stehenní kosti.
 • Úpon
  Zadní povrch patní kosti (cestou Achillovy šlachy,
  společná šlacha dvojhlavého a šikmého lýtkového
  svalu).
 • Činnost
  Plantární flexe chodidla a kotníku. Napomáhá flexi v kolenním kloubu. Hlavní hnací síla při chůzi
  a běhu.
 • Inervace
  Holenní nerv S1, 2.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: stoj na špičkách.

ŠIKMÝ LÝTKOVÝ SVAL - M. SOLEUS

 • Šikmý lýtkový sval je součástí trojhlavého lýtkového svalu a je nazýván rovněž svalem platýzovým podle
  svého tvaru. Achillova šlacha, společná šlacha dvojhlavého a šikmého lýtkového svalu je nejširší a nejsilnější
  šlacha lidského těla.
 • Začátek
  Zadní povrch hlavičky a horní třetina lýtkové kosti.
  Šikmá linie a střední třetina mediální hrany holenní
  kosti. Šlašitý oblouk mezi holenní a lýtkovou kostí.
 • Úpon
  Společně se šlachou dvojhlavého lýtkového svalu
  na zadní plochu patní kosti.
 • Činnost
  Plantární flexe kotníku. Šikmý lýtkový sval je často kontrahován při stoji, zamezuje pádu těla vpřed
  na kotník. Pomáhá udržet vzpřímený postoj.
 • Inervace
  Holenní nerv L5, S1, 2.
  Základní funkční pohyb
 • Základní funkční pohyb                                                           stoj na špičkách s pokrčenými koleny

PŘEDNÍ HOLENNÍ SVAL - M. TIBIALIS ANTERIOR

 • Začátek
  Laterální kloubní hrbol holenní
  kosti. Horní polovina zevní strany
  holenní kosti. Mezikostní membrána.
 • Úpon
  Mediální a plantární strana vnitřní
  klínové kosti. Báze páté zánártní
  kůstky.
 • Činnost
  Dorzální flexe a inverze kotníku.
 • Inervace
  Hluboká větev lýtkového nervu
  L4, 5, S1.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze a běh (chrání chodidlo před plácnutím na zem při
  dopadu paty, zvedá chodidlo při
  rozmachu nohy vpřed).