Rady a tipy / videoanalýza

Názvosloví 

        Názvosloví 

-       Předsun hlavy – krční lordoza

-        Kulaté záda – hrudní kyfóza

-        Prohnutí v bedrech bederní lordóza

-        Vbočení kyčlí / kolen a kotníků  dovnitř – valgozita

-        Vybočení kyčlí kolen a kotníků ven – varozita

-        Pohyb ramen a lopatky nahoru / k uším – elevace

-        Pohyb ramen a lopatky  dolů / ke kosti křížové – deprese

-        Pohyb ramen a lopatky dopředu – protrakce

-        Pohyb ramen a lopatky  dozadu – retrakce

-        Stabilní trup / stabilní střed těla / fitness core 

-        Stabilita lopatky -  jde o neutrální polohu lopatky, kdy se síly, působící na lopatku, rozloží na její co možná největší styčnou plochu.

-        Nestabilita  lopatky – přesný opak

-        Centrovaný kloub -  Jde o neutrální polohu kloubu, kdy se síly, působící na kloub, rozloží na jeho co možná největší styčnou plochu.

-        Decentrovaný kloub - přesný opak

-        Zapojení svalové skupiny / aktivace

-        Vypojení svalové skupiny / inhibice

Rady a tipy / videoanalýza

Oblast kyčlí, kolene a kotníků

Klikněte do videa na play / video se Vám zastaví na klíčové pozici, pozn. lepší ovladatelnost na PC

 • 1
  Nastavení kloubů a co znamenají
 • Nohy do X valgózní postavení
 • Nohy do O varózní postavení
 • Klouby nad sebou optimální postavení

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 2
  Nastavení kloubů a co znamenají
 • Nohy do X valgózní postavení
 • Nohy do O varózní postavení
 • Klouby nad sebou optimální postavení

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 3 a
  Dřep špatně
 • Velký předklon
 • Inhibice hýždových svalů
 • Přetížení oblasti spodních zad

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 3 b
  Dřep dobře
 • Lýtková kost a trup v jedné rovině
 • Zapojení hýžďových svalů do pohybu
 • Odlehčení oblasti spodních zad

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 3 a
  Dřep na jedné noze špatně
 • Velký předklon
 • Inhibice hýždových svalů
 • Přetížení oblasti spodních zad
 • 3 b
  Dřep na jedné noze dobře
 • Lýtková kost a trup v jedné rovině
 • Zapojení hýžďových svalů do pohybu
 • Odlehčení oblasti spodních zad
 • 4 a
  Výpad vpřed špatně pohled z boku
 • Velký předklon / kulaté záda
 • Vypojení hyžďových svalů
 • Přetížení spodní oblasti zad a kolene

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 4 b
  Výpad vpřed dobře pohled z boku
 • Trup a lýtková kost v jedné rovině
 • Zapojení hýžďových svalů
 • Odlehčení spodní oblasti zad

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 5 a
  Výpad vpřed špatně pohled ze zadu
 • Velký předklon a úklon trupu
 • Nestabilita trupu / vyosení pánve
 • Váha těla (těžiště) hodně na levé straně

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 5 b
  Výpad vpřed dobře pohled ze zadu
 • Napřímení trupu
 • Stabilita trupu / pánev v neutrální pozici
 • Váha těla (těžiště) uprostřed

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 6 a
  Split dřep (Bulharský dřep) špatně
 • Vbočení / stáčení kolene dovnitř
 • Nestabilita trupu
 • Velký předklon viz výpad vpřed z boku

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 6 b
  Split dřep (Bulharský dřep) dobře
 • Centrované nastavení kolene
 • Stabilní trup
 • Trup v jedné rovině s lýtkovou kostí kosti viz výpad vpřed z boku

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 7 a
  Vymostění špatně
 • Vyosení pánve
 • Nestabilita trupu
 • Vypojení hlubokého stabilizačního systému

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 7 b
  Vymostění dobře
 • Pánev neutrální rovině
 • Stabilita trupu
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 8 a
  Kontralatelární vzor na zádech špatně
 • Vyosení pánve
 • Nestabilita trupu
 • Vypojení hlubokého stabilizačního systému
 • 8 b
  Kontralatelární vzor na zádech dobře
 • Pánev neutrální rovině
 • Stabilita trupu
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • 9 a
  Kontralatelární vzor na čtyřech špatně
 • Vyosení pánve
 • Nestabilita trupu
 • Vypojení hlubokého stabilizačního systému
 • 9 b
  Kontralatelární vzor na čtyřech dobře
 • Pánev neutrální rovině
 • Stabilita trupu
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • 10 a
  Kontralatelární vzor ve stoje špatně
 • Vyosení pánve
 • Nestabilita trupu
 • Vypojení hlubokého stabilizačního systému
 • 10 b
  Kontralatelární vzor ve stoje dobře
 • Pánev neutrální rovině
 • Stabilita trupu
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému

Rady a tipy / videoanalýza

Oblast krční, hrudní a bederní

Klikněte do videa na play / video se Vám zastaví na klíčové pozici, pozn. lepší ovladatelnost na PC

 

 • 11
  Odlehčení krční oblasti
 • Zmenšení krční lordózy
 • Odlehčení krční oblasti
 • Potlačení stuhlosti vrchní oblasti trapézového svalu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 12 a
  Opora na čtyřech špatně
 • Krční lordóza
 • Hrudní kyfóza
 • Nestabilní lopatky / klouby nejsou nad sebou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 12 b
  Opora na čtyřech dobře
 • Napřímení v krční oblasti
 • Napřímení v hrudní oblasti
 • Stabilní lopatky / klouby jsou nad sebou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 13 a
  Opora na loktu na boku špatně
 • Přetížení krční oblasti
 • Nestabilní trup
 • Nestabilní lopatky / klouby nejsou nad sebou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 13 b
  Opora na loktu na boku dobře
 • Odlehčení krční oblasti
 • Stabilní trup
 • Stabilita lopatek / klouby jsou nad sebou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 14 a
  Klik špatně
 • Krční lordóza / předsun hlavy
 • Hrudní kyfóza
 • Nestabilní lopatky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 14 b
  Klik dobře
 • Napřímení krční oblasti / minimalizovat předsun hlavy
 • Napřímení krční oblasti / minimalizovat předsun hlavy
 • Stabilní lopatky / klouby nad sebou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rady a tipy / videoanalýza

 ramení kloub, tahové cviky

Klikněte do videa na play / video se Vám zastaví na klíčové pozici, pozn. lepší ovladatelnost na PC

 • 15
  Pohyby ramen v ramením kloubu
 • Směr nahoru / elevace
 • Směr dolů / deprese
 • Směr dopředu / protrakce
 • Směr dozadu / retrakce

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 16
  Pohyby ramen v ramením kloubu
 • Směr nahoru / elevace
 • Směr dolů / deprese
 • Směr dopředu / protrakce
 • Směr dozadu / retrakce

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 17
  Vysvětlení úchopů při procvičování zádových svalů
 • Nadhmat / pronace ruky
 • Podhmat supinace ruky / aktivace dolních fixátorů lopatek / vhodné pro začátečníky
 • Neutrální úchop / palec nahoru / lepší nacentrování kloubů / vhodné pro začátečníky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 18 a
  Přitáhnutí s expanderem špatně pohled z boku
 • Krční lordóza / předsun hlavy
 • Hrudní kyfóza
 • Nestabilní lopatky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 18 b
  Přítah s expanderem dobře pohled z boku
 • Napřímení krční oblasti / minimalizovat předsun hlavy
 • Napřímení krční oblasti / minimalizovat předsun hlavy
 • Stabilní lopatky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 19 a
  Přitáhnutí s expanderem špatně pohled ze zadu
 • Ramena v elevaci
 • Vytažené lopatky
 • Přetížení krčního segmentu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 20 b
  Přítah s expanderem dobře pohled ze zadu
 • Ramena v depresy
 • Stabilní lopatky
 • Aktivace dolních fixátorů lopatek

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video