Stabilita / centrace 

Pojem centrace / stabilita / neutrální postavení  kloubu,

centračně-stabilizační cvičení nebo funkční centrace je dnes, v moderním fitness tréninku, velmi rozšířený pojem. Tento pojem se do světa fitness dostává z oblasti fyzioterapie, která se s fitness cvičením propojuje stále více.

Pokud bychom měli jednoduše definovat pojem centrace kloubu, jedná se o takový stav, kdy jsou jednotlivé segmenty ideálně komprimovány, minimem svalové síly / energie, což je pro nás velmi výhodné. Jde o neutrální polohu kloubu, kdy se síly, působící na kloub, rozloží na jeho co možná největší styčnou plochu.

Centrace segmentu může být zajištěna:

 - formou (styčné plochy kostí kloubu leží bez vnější pomoci na sobě)
 - silou (stabilitu zajišťují svaly kolem kloubu)
 - silou i formou (stabilita je zajištěna jak ideální polohou kostí tak ideálním svalovým napětím).

Nejvýhodnější je, samozřejmě, třetí možnost. Centračně-stabilizačním cvičením se snažíme právě o navození ideální kloubní stability silou a formou, kdy je kloub nejlépe komprimován. 

Pokud takovéto postavení není při cvičení zajištěno, pak hovoříme o tzv. decentrovaném postavení a klouby si postupně ničíme. Protože každý jedinec je výjimečný, je rychlost tohoto poškozování kloubu velmi individuální. Pokud bude pohyb, v decentrované pozici, vykonávat velmi "odolný" jedinec, může zátěž, bez zjevných potíží, vydržet i desítky let. Pokud se ale bude jednat o jedince odolného méně, může si kloub zničit velmi rychle, v řádu několika měsíců. Zrádné je to, že klouby dlouhou dobu nebolí což je způsobeno jejich naprosto minimálním nervovým zásobením. V našem tréninku bychom se tedy měli snažit o to, dodržovat neutrální polohy jak u cviků jednoduchých tak u cviků složitějších.

Kde se tedy učit, cvičit zdravě pro naše klouby? Zkuste se podívat na děti.

U zdravých batolat můžeme od věku cca. tří měsíců pozorovat polohy kloubů, které považujeme za vzorové kloubní konfigurace. Pak hovoříme o tříměsíčním, půlročním, ročním nebo tříletém modelu nastavení kloubů.

A právě tyto modely si berou za vzor nejmodernější preventivní či terapeutické metody (např. Kolářova DNS). Dítě nikdy nevykoná pohyb tak, aby si klouby přetížilo. Toto přetrvává až do nástupu dítěte do školy, kdy se vzorové hybné stereotypy začnou ničit, především dlouhodobým sezením.

 

Stabilita / centrace

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video