Rady a tipy / videoanalýza

Názvosloví

 

 

-       Předsun hlavy – krční lordoza

-        Kulaté záda – hrudní kyfóza

-        Prohnutí v bedrech bederní lordóza

-        Vbočení kyčlí / kolen a kotníků  dovnitř – valgozita

-        Vybočení kyčlí kolen a kotníků ven – varozita

-        Pohyb ramen a lopatky nahoru / k uším – elevace

-        Pohyb ramen a lopatky  dolů / ke kosti křížové – deprese

-        Pohyb ramen a lopatky dopředu – protrakce

-        Pohyb ramen a lopatky  dozadu – retrakce

-        Stabilní trup / stabilní střed těla / fitness core 

-        Stabilita lopatky -  jde o neutrální polohu lopatky, kdy se síly, působící na lopatku, rozloží na její co možná největší styčnou plochu.

-        Nestabilita  lopatky – přesný opak

-        Centrovaný kloub -  Jde o neutrální polohu kloubu, kdy se síly, působící na kloub, rozloží na jeho co možná největší styčnou plochu.

-        Decentrovaný kloub - přesný opak

-        Zapojení svalové skupiny / aktivace

-        Vypojení svalové skupiny / inhibice

Rady a tipy / videoanalýza

Oblast kyčlí, kolene a kotníků

Klikněte do videa na play / video se Vám zastaví na klíčové pozici

 

 • 1
  Nastavení kloubů a co znamenají
 • Nohy do X valgózní postavení
 • Nohy do O varózní postavení
 • Klouby nad sebou optimální postavení
 • 2
  Nastavení kloubů a co znamenají
 • Nohy do X valgózní postavení
 • Nohy do O varózní postavení
 • Klouby nad sebou optimální postavení
 • 3 a
  Dřep špatně
 • Velký předklon
 • Inhibice hýždových svalů
 • Přetížení oblasti spodních zad
 • 3 b
  Dřep dobře
 • Lýtková kost a trup v jedné rovině
 • Zapojení hýžďových svalů do pohybu
 • Odlehčení oblasti spodních zad
 • 4 a
  Výpad vpřed špatně pohled z boku
 • Velký předklon / kulaté záda
 • Vypojení hyžďových svalů
 • Přetížení spodní oblasti zad a kolene
 • 4 b
  Výpad vpřed dobře pohled z boku
 • Trup a lýtková kost v jedné rovině
 • Zapojení hýžďových svalů
 • Odlehčení spodní oblasti zad
 • 5 a
  Výpad vpřed špatně pohled ze zadu
 • Velký předklon a úklon trupu
 • Nestabilita trupu / vyosení pánve
 • Váha těla (těžiště) hodně na levé straně
 • 5 b
  Výpad vpřed dobře pohled ze zadu
 • Napřímení trupu
 • Stabilita trupu / pánev v neutrální pozici
 • Váha těla (těžiště) uprostřed
 • 6 a
  Split dřep (Bulharský dřep) špatně
 • Vbočení / stáčení kolene dovnitř
 • Nestabilita trupu
 • Velký předklon viz výpad vpřed z boku
 • 6 b
  Split dřep (Bulharský dřep) špatně
 • Centrované nastavení kolene
 • Stabilní trup
 • Trup v jedné rovině s lýtkovou kostí kosti viz výpad vpřed z boku
 • 7 a
  Vymostění špatně
 • Vyosení pánve
 • Nestabilita trupu
 • Vypojení hlubokého stabilizačního systému
 • 7 b
  Vymostění dobře
 • Pánev neutrální rovině
 • Stabilita trupu
 • Aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • 8 a
  Zanožení na stroji špatně
 • Velký předklon
 • Potlačení funkce hýžďových svalů
 • Přetížení oblasti spodních zad
 • 8 b
  Zanožení na stroji dobře
 • Stabilizace trupu
 • Aktivace hýžďových svalů
 • Odlehčení oblasti spodních zad

Rady a tipy / videoanalýza

Oblast krční, hrudní a bederní

Klikněte do videa na play / video se Vám zastaví na klíčové pozici

 

 • 9
  Odlehčení krční oblasti
 • Zmenšení krční lordózy
 • Odlehčení krční oblasti
 • Potlačení stuhlosti vrchní oblasti trapézového svalu
 • 10 a
  Opora na čtyřech špatně
 • Krční lordóza
 • Hrudní kyfóza
 • Nestabilní lopatky / klouby nejsou nad sebou
 • 10 b
  Opora na čtyřech dobře
 • Napřímení v krční oblasti
 • Napřímení v hrudní oblasti
 • Stabilní lopatky / klouby jsou nad sebou
 • 11 a
  Opora na loktu na boku špatně
 • Přetížení krční oblasti
 • Nestabilní trup
 • Nestabilní lopatky / klouby nejsou nad sebou
 • 11 b
  Opora na loktu na boku dobře
 • Odlehčení krční oblasti
 • Stabilní trup
 • Stabilita lopatek / klouby jsou nad sebou
 • 12 a
  Klik špatně
 • Krční lordóza / předsun hlavy
 • Hrudní kyfóza
 • Nestabilní lopatky
 • 12 b
  Klik dobře
 • Napřímení krční oblasti / minimalizovat předsun hlavy
 • Napřímení krční oblasti / minimalizovat předsun hlavy
 • Stabilní lopatky / klouby nad sebou

Rady a tipy / videoanalýza

 ramení kloub, lopatky

Tlakové a tahové cviky

Klikněte do videa na play / video se Vám zastaví na klíčové pozici

 • 13
  Pohyby ramen v ramením kloubu
 • Směr nahoru / elevace
 • Směr dolů / deprese
 • Směr dopředu / protrakce
 • Směr dozadu / retrakce
 • 14
  Pohyby ramen v ramením kloubu
 • Směr nahoru / elevace
 • Směr dolů / deprese
 • Směr dopředu / protrakce
 • Směr dozadu / retrakce
 • 15
  Vysvětlení úchopů při procvičování zádových svalů
 • Nadhmat / pronace ruky
 • Podhmat supinace ruky / aktivace dolních fixátorů lopatek / vhodné pro začátečníky
 • Neutrální úchop / palec nahoru / lepší nacentrování kloubů / vhodné pro začátečníky
 • 16
  Kde a jak upažovat
 • Upažení do 40 stupňů aktivace střední strany ramen
 • Upažení nad 40 stupňů začíná aktivace trapézového svalu
 • Upažení nad ramena / velká aktivace trapézového svalu / nevhodné pro začátečníky
 • 17 a
  Upažení ramen špatně
 • Krční lordóza / předsunutá hlava
 • Velká aktivita trapézového svalu
 • Nestabilní trup
 • 17 b
  Upažení ramen dobře
 • Napřímení v krční oblasti / pohlídat si předsunutí hlavy
 • Aktivita střední strany ramen
 • Stabilní trup
 • 18 a
  Tlaky na stroji boční pohled špatně
 • Krční lordóza / předsun hlavy
 • Hrudní kyfóza
 • Vyosená pánev / nestabilní trup
 • 18 b
  Tlaky na stroji boční pohled dobře
 • Napřímení v krční oblasti / hlava opřená do opěrky
 • Napřímení v hrudní oblasti
 • Pánev v neutrální poloze / stabilita trupu
 • 19 a
  Tlaky na stroji čelní pohled špatně
 • Elevace ramen / předsun hlavy
 • Vyosená pánev / nestabilita trupu
 • 19 b
  Tlaky na stroji čelní pohled dobře
 • Deprese ramen / hlava opřená do opěrky
 • Pánev v neutrální pozici / stabilita trupu
 • 20 a
  Zadní strana ramen na stroji špatně
 • Krční lordóza / předsun hlavy
 • Hrudní kyfóza
 • Nestabilní trup
 • 20 b
  Zadní strana ramen na stroji dobře
 • Napřímení v krční oblasti
 • Napřímení v hrudní oblasti
 • Stabilní trup
 • 21 a
  Přítahy k hrudníku špatně
 • Krční lordóza / předsun hlavy
 • Lokty jdou za tělo / prohloubení předsunutí hlavy / vypojení zádových svalů
 • Vyosená pánev / nestabilita trupu
 • 21 b
  Přítahy k hrudníku dobře
 • Napřímení v krční oblasti
 • Napřímení v krční oblasti
 • Stabilita trupu
 • 22 a
  Stahování kladky za hlavu špatně
 • Lordóza v krční oblasti / předsun hlavy
 • Kyfóza v hrudní oblasti / vypojení zádových svalů / přetížení krční oblasti
 • Vyosená pánev / nestabilita trupu
 • 22 b
  Stahování kladky za hlavu správně (jednoruční úchopy/ vhodné pro začátečníky)
 • Napřímení v krční oblasti
 • Napřímení v hrudní oblasti
 • Stabilizace trupu
 • 23 a
  Stahování kladky na hrudník
 • Lordóza v krční oblasti / předsun hlavy
 • Kyfóza v hrudní oblasti / vypojení zádových svalů / přetížení krční oblasti
 • Vyosená pánev / nestabilita trupu
 • 23 b
  Stahování na hrudník správně
 • Napřímení v krční oblasti
 • Napřímení v hrudní oblasti
 • Stabilizace trupu