Svalstvo ramene
a paže

Horní končetina nám slouží k manipulaci a obratnosti, zatímco dolní končetina umožňuje pohyb.

Funkce horní končetiny obětovala stabilitu za cenu pohyblivosti. Pohyblivost horní končetiny je primárně závislá na třech kloubech: sternoklavikulárním, akromioklavikulárním a glenohumerálním.

Svaly v tomto regionu můžeme rozdělit na:

1) svaly probíhající mezi trupem a lopatkou, které ovlivňují funkci pletence ramenního, nikoliv ramenního kloubu, řadíme sem trapézový sval, zdvihač lopatky,rombické svaly, přední pilovitý a malý prsní sval, sval podklíčkový

2) svaly probíhající mezi trupem a pažní kostí, které ovlivňují funkci ramenního kloubu i pletence ramenního, velký prsní sval a široký sval zádový

3) svaly probíhající mezilopatkou a pažní kostí, které ovlivňují výhradně funkci ramenního kloubu, deltový sval, nehřebenový a podhřebenový sval, malý a velký oblý sval, podlopatkový a vnitřní pažní sval.Široký sval zádový, nejširší sval zad, je jedním z nejdůležitějších svalů při stoupání, stahuje ramena dolů a dozadu a přitahuje trup nahoru k fixovaným pažím. Intenzivně se zapojujeve sportech, jako je lezení, gymnastika (kruhy, hrazda), plavání a veslování. Rombické svaly senachází mezi lopatkou a páteří a jejich název vychází z tvaru svaloviny (kosočtverec) a velikosti.

Doporučujeme provádět všechny cviky na posílenÍ svalstva rotátorové manžety –podlopatkový, podhřebenový, nehřebenovýa malý oblý sval vestoje, pokud je to možné. Svaly rotátorové manžety jsou důležité více pro zručnost než sílu (velký rozsah pohybu), za cenu stability. Síly generované dolními končetinami se distribuují skrze hrudník ke glenohumerálnímu komplexu. Při pohybu v rameni, jako je zevní nebo vnitřní rotace s flexí nebo extenzí vsedě, zůstává rameno volně viset. Pozice vestoje je vícefunkční, poněvadž vsedě je činnost jednodušší.

Svalstvo paže zahrnuje svaly, které začínajína lopatce a/nebo pažní kosti, upínající se na kost vřetenní a/nebo   loketní, umožňují pohyb v loketním a/nebo radioulnárním kloubu. Řadíme sem dvojhlavý pažní sval, hluboký pažní sval, trojhlavý pažní sval a sval loketní. Vnitřní pažní sval patří do této skupiny také, i když umožňuje pohyb ramenního kloubu vzhledem k jeho poloze v těsné blízkosti svalů paže.

Dvojhlavý pažní sval umožňuje pohyb tří kloubů, má dvě šlachovité hlavy se svými začátky a dva šlachovité úpony. Příležitostně se vyskytuje i třetí hlava, která začíná v místě úponu vnitřního pažního svalu. Krátká hlava tvoří boční stranu podpažní jamky společně s vnitřním pažním svalem a kostí
pažní. Hluboký pažní sval leží pod dvojhlavým pažním svalem a funguje jako hlavní flexor loketního kloubu. Trojhlavý pažní sval se třemi hlavami a loketní sval jsou jedinými svaly na zadní straně paže.