Svalstvo kyčle a stehna

Svaly kyčle jsou poměrně drobné, začínají na kosti křížové a/nebo vnitřní ploše pánve a upínají se
na velký trochanter stehenní kosti nebo v jeho blízkosti. Jsou odpovědné za laterální (zevní) rotaci
kyčelního kloubu. Podobně jako svalstvo rotátorové manžety u ramenního kloubu rovněž zajišťují
(především hruškovitý sval a vnitřní ucpávající sval) zakloubení hlavice stehenní kosti do kloubní
jamky kyčelního kloubu.

HRUŠKOVITÝ SVAL – M. PIRIFORMIS

Z latinského slova pirum, hruška, forma, tvar.
Hruškovitý sval opouští pánev velkým ischiadickým otvorem.

 • Začátek
  Vnitřní povrch křížové kosti. Sakrotuberální vaz.
 • Úpon
  Horní okraj velkého trochanteru
 • Činnost
  Laterální rotace v kyčelním kloubu. Abdukce stehna při flexi kyčle. Pomáhá udržovat hlavici kosti stehenní v kloubní jamce kyčelního kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vykročení jednou nohou z auta. Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: plavání (prsa), fotbal.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Hypertonický hruškovitý sval může stlačit ischiadický nerv, a způsobit tak bolest začínající v hýždích.