Svalstvo kyčle

Tvar hýždí je tvořen především velkým hýžďovým svalem, který je největším a nejpovrchněji uloženým svalem skupiny za středním a malým hýžďovým svalem. Napínač stehenní povázky patří
do skupiny díky své poloze. Ostatní svaly jako štíhlé stehenní svaly, čtyřhranný sval stehenní, vnitřní
ucpávající sval a hruškovitý sval jsou občas řazeny do svalstva hýždí, ale jedná se o „svaly kyčle“

VELKÝ HÝŽĎOVÝ SVAL – M. GLUTEUS MAXIMUS

Z řeckého slova gloutos, hýždě, z latinského slova maximus, největší.
Velký hýžďový sval se skládá z nejhrubších vláken a je nejtěžším svalem
lidského těla.

 • Začátek
  Zevní plocha kyčelní kosti za zadní hýžďovou čárou a přilehlá horní a zadní část kosti. Sousedící zadní povrch křížové kosti a kostrče. Sakrotuberální vaz. Aponeuróza vzpřimovače páteře
 • Úpon
  Hluboká vlákna distální části: hýžďová drsnatina na stehenní kosti. Zbývající vlákna: iliotibiální trakt široké fascie.
 • Činnost
  Horní vlákna: laterální rotace kyčelního kloubu, může pomáhat při abdukci kyčelního kloubu. Dolní vlákna: extenze a zevní rotace kyčelního kloubu (mohutná extenze jako při běhu nebo při zvedání se ze sedu), extenze trupu, napomáhá addukci kyčelního kloubu. Vzhledem k lokalizaci úponu do iliotibiálního traktu pomáhá stabilizovat koleno v extenzi.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: chůze nahoru do schodů, zvednutí se ze sedu. Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: běh, surfování, skákání, zvedání těžké váhy (fáze zvedání závaží ze země).