Svalstvo stehna

Svaly stehna rozdělujeme široce do tří skupin: zadní, vnitřní, přední. Skupina zadních svalů zahrnuje
hamstringy, které odpovídají flexorům loketního kloubu na horní končetině. Vnitřní svaly stehna
obsahují adduktory, jejichž funkci odpovídá na horní končetině vnitřní pažní sval. Zevní ucpávající
sval můžeme do této skupiny také zařadit, ale je již zahrnut v kapitole „svalstvo kyčle“ 
Přední skupina se skládá z krejčovského svalu a čtyřhlavého svalu stehenního, skupina koresponduje
s trojhlavým pažním svalem horní končetiny

POLOŠLAŠITÝ SVAL – M. SEMITENDINOSUS

Z latinského slova semi, polovina, tendinosus, šlašitý.
Pološlašitý sval je centrální částí hamstringů (svaly na zadní straně stehna)

 • Začátek
  Drsnatina sedací kosti.
 • Úpon
  Horní vnitřní strana holenní kosti.
 • Činnost
  Flexe a mírná vnitřní rotace kolenního kloubu (následuje po flexi). Extenze v kyčelním kloubu.
 • Základní funkční pohyb
  Při běhu hamstringy zpomalují dolní končetinu na konci švihu vpřed a zabraňují trupu ve flexi v kyčelním kloubu. Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: sprint, běh přes překážky, fotbal (především kopnutí dozadu), skákání, zvedání těžké váhy (pouze horní část hamstringů)
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Náhlé prodloužení svalu bez předchozího zahřátí (např. kopnutí dopředu, rozštěp).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolest beder. Bolest kolen. Rozdílná délka dolních končetin. Omezení délky kroku při chůzi a běhu.