Svaly předloktí a ruky

Svalstvo přední strany předloktí zahrnuje tři funkční svalové skupiny: pronátory předloktí, ohýbače
zápěstí a dlouhé ohýbače prstů a palce. Jsou uspořádány do tří vrstev: povrchová, střední a hluboká.

PRONUJÍCÍ OBLÝ SVAL – M. PRONATOR TERES

Z latinského slova pronare, ohýbat vpřed, teres, oblý, pečlivě tvarovaný.
Společně se zevním ohýbačem zápěstí, dlouhým dlaňovým svalem
a vnitřním ohýbačem zápěstí tvoří povrchovou vrstvu svalstva na přední
straně předloktí.

 • Začátek
  Pažní hlava: dolní třetina hřebenu nad vnitřním výběžkem loketní kosti, společná šlacha flexorů na přední straně vnitřního výběžku pažní kosti. Loketní hlava: mediální hranice hákovitého výběžku loketní kosti.
 • Úpon
  Střední část zevní plochy vřetenní kosti.
 • Činnost
  Pronace zápěstí. Napomáhá flexi v lokti
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: Nalévání tekutiny ze zásobníku, otevírání dveří na kulatou kliku. Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: odpal v kriketu, driblování v hokeji, smeč ve volejbalu.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu

HLUBOKÝ OHÝBAČ PRSTŮ – M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS

Z latinského slova flectere, ohnout, digitorum, prstů/palce, profundus,
hluboko.
Sval je součástí hluboké (třetí) vrstvy svalů na přední straně předloktí společně s dlouhým ohýbačem palce a pronujícím čtyřhranným svalem. Šlachy hlubokého ohýbače prstů jsou v dlani počátkem pro červovité svaly.

 • Začátek
  Horní dvě třetiny mediální a přední plochy loketní kosti, dosahuje až k mediální ploše zobákovitého výběžku. Mezikostní membrána
 • Úpon
  Přední plocha báze distálních článků prstů.
 • Činnost
  Flexe distálních článků prstů (jako jediný sval). Napomáhá flexi ve všech kloubech, přes které prochází.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: úchop jako při nesení zavazadla. Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: lukostřelba, úchop rakety, judo, veslování, horolezectví.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí

ZEVNÍ OHÝBAČ PRSTŮ – M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS

Z latinského slova flectere, ohnout, digitorum, prstů/palce, superficialis, na povrchu.
Jediný sval ve střední vrstvě svalů přední strany předloktí.

 • Začátek
  Pažně-loketní hlava: dlouhý přímý začátek ze společné šlachy flexorů na mediálním výběžku pažní kosti. Mediální hrana hákovitého výběžku loketní kosti. Vřetenní hlava: horní dvě třetiny přední hrany vřetenní kosti.
 • Úpon
  Čtyři šlachy, každá se rozděluje na dva pruhy, každý se upíná na strany středních článků čtyř prstů
 • Činnost
  Flexe středních článků prstů. Napomáhá flexi zápěstí.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: úchop, psaní, hraní na klavír a některé strunové nástroje. Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen Příklady: lukostřelba, úchop rakety, judo, veslování, horolezectví.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sva
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí

DLOUHÝ DLAŇOVÝ SVAL – M. PALMARIS LONGUS

Z latinského slova palmaris, vztahující se k dlani, longus, dlouhý.
Společně s pronujícím oblým svalem, zevním ohýbačem zápěstí a vnitřním ohýbačem zápěstí tvoří povrchovou vrstvu svalstva na přední straně
předloktí. Dlouhý dlaňový sval může často chybět.

 • Začátek
  Společná šlacha flexorů na přední straně mediálního výběžku pažní kosti.
 • Úpon
  Přední povrch zápěstního vazu a vrchol dlaňové aponeurózy.
 • Činnost
  Flexe zápěstí. Napíná fascii dlaně.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: uchopení malého balonku, nastavení dlaně k pití z ruky
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: veslování, vodní lyžování, golf, baseball, kriket, volejbal. Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.

ZEVNÍ OHÝBAČ ZÁPĚSTÍ – M. FLEXOR CARPI RADIALIS

Z latinského slova flectere, ohnout, carpi, zápěstí, radius, vřeteno,
paprsek kola.
Společně s pronujícím oblým svalem, vnitřním ohýbačem zápěstí
a dlouhým dlaňovým svalem tvoří povrchovou vrstvu svalstva na přední
straně předloktí.

 • Začátek
  Společná šlacha flexorů na přední straně mediálního výběžku pažní kosti.
 • Úpon
  Báze druhé a třetí záprstní kůstky, přední strana.
 • Činnost
  Flexe a abdukce zápěstí. Napomáhá flexi v loketním kloubu a pronaci předloktí.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: veslování, vodní lyžování, golf, baseball, kriket, volejbal.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Golfový loket (zánět společné šlachy flexorů z přetížení), syndrom karpálního tunelu.
 • Pohyby nebo zranění, která mohou poškodit sva
  Pád na ruku s nadměrnou extenzí zápěstí.