OBLASTI

Primárně dělíme lidské tělo na osovou část, která
se skládá z hlavy, krku a trupu, a visící část neboli končetiny připojené na osu těla.