SMĚRY

K popisu polohy a pohybu jednotlivých částí těla musíme znát základy výchozích pozic.
Standardní pozicí těla je takzvaná anatomická
poloha.

Anatomická poloha je vzpřímený postoj s chodidly dotýkajícími se země a pažemi
volně visícími podél těla, s dlaněmi směřujícími
vpřed.

Názvosloví jednotlivých
směrů vychází z anatomické polohy, nezávisle
na aktuální poloze těla. Všimněte si, že termíny vpravo a vlevo jsou určeny pohledem osoby
na obrázku, nikoliv čtenáře.

 Anteriorní
Před, směrem k, zepředu těla.

 Posteriorní
Za, směrem k, zezadu těla

 Superiorní
Vzhůru, směrem k hlavě, k horním částem těla.

Mediální
(z latinského medius – střed)
Směrem ke střední čáře, na vnitřní straně končetiny

Inferiorní
Dolů, směrem od hlavy, k dolním částem těla.

Laterální
(z latinského latus – strana)
Směrem od střední čáry, na zevní straně těla
a končetiny.

Proximální
(z latinského proximus – nejbližší)
Blízko ke středu těla, k bodu spojení končetiny
s trupem

Superficiální
Směrem k, na povrchu těla.

Distální
(z latinského distans – vzdálený)
Vzdálený od středu těla, od spojení končetiny
s trupem

 Hluboký
Dále od povrchu těla, do vnitra.

Dorzální
(z latinského dorsum – hřbet)
Na zadní ploše, např. na hřbetu ruky, chodidla.

Plantární
(z latinského planta – chodidlo)
Na chodidle nohy.

Palmární
(z latinského palma – dlaň)
Na přední ploše ruky, např. dlaň.