ROVINY

Sagitální rovina 

vertikální řez tělem
zepředu dozadu rozděluje tělo na pravou
a levou polovinu. Na obrázku 1.15 je zobrazena střední sagitální rovina

Frontální (koronární) rovina

 vertikální řez rozdělující tělo na přední a zadní část,
kolmá na sagitální rovinu.

Transverzální rovina

horizontální řez
dělí tělo na horní (superiorní) a dolní (inferiorní) část, je kolmá k sagitální i frontální rovině

Palmární
(z latinského palma – dlaň)
Na přední ploše ruky, např. dlaň.