Co bychom měli vědět ?

 

Jak si lze fascie a celou jejich síť představit a jak vlastně chápat jejich význam, který je opravdu rozmanitý? Fasciální síť je všudypřítomná a vytváří trojrozměrný obal pokrývající tělo člověka od konečků prstů na nohou doslova až po hlavu. Někteří autoři dokonce používají termín čtyřrozměrná struktura, protože fascie jednoduše přesahují 3 fyzické dimenze (šířka, výška a hloubka) a poukazují tak na hodnotu nervové a smyslové složky. Nejvíce odpovídající je přirovnání k pavučině. Pavučinová síť je pružná, adaptabilní a odolná stejně jako ta fasciální a na různé vnější vlivy reagují téměř stejně. Mimo jiné vydrží i velké pnutí a unese několikanásobek váhy chycené kořisti.

 

 • Fasciální sítě existují uvnitř, kolem a mezi všemi ostatními tkáněmi lidského těla. Jedná se o lepidlo, které drží všechny ostatní tkáně pohromadě.
  Fascie je tvořena vzájemně přiléhajícími vrstvami vlnitých kolagenních vláken , která jsou navzájem propletená s elastickými vlákny a vystlaná tukovou tkání. Tato kompozice kolagenu a elastických vláken zajišťuje jejich schopnost odolávat a zároveň se adaptovat na tah.
 • Biotensegrita je způsob, kterým můžeme popsat, jak lidské tělo funguje a podporuje pohyb.
  Tato teorie je založená na představě, že naše těla spoléhají na integritu napěťových sil v rámci fasciálních tkání. Síly tak primárně proudí skrze naše fasciální struktury a svaly, namísto toho aby se při zvládání zátěže spoléhaly na kosterní oporu.
 • Pokud existují nějaké fasciální omezení, které limitují flexibilitu, nebo pružnost měkkých tkání, může to omezit mobilitu, stabilitu / motorickou kontrolu, techniku cviku a z dlouhodobého hlediska může vést ke zranění, nebo struktuální poruše.

 

Foam rolling (válcování) je velmi obecně a uchopitelně pro laicou veřejnost „strečinková technika“ s vlastním (automasážním) myofasciálním uvolňováním (SMR), která byla rozšířena v celém fitness průmyslu. Tato účinná a snadno proveditelná technika přináší pozitivní výsledky, které vám přinesou dobrý pocit – ve smyslu uvolnění napjatých tkání. Pěnové válečky jsou také jedním z nejoblíbenějších součástí vybavení pro specialisty na korektivní cvičení nebo trenéra cílícího na pohyb, „protahování a flexibilitu“. Hovoříme-li ve velmi zjednodušené a obecné rovině, která je interpretovatelná pro klienty neoplývajícími potřebnými znalostmi. Použití pěnového válečku může přinést zlepšení rozsahu pohybu, zotavení svalů, efektivity pohybu, potlačení hyperaktivních svalů a snížení bolesti během několika minut aplikace.

 

 • Válcování, lze provádět pomocí různých nástrojů kromě pěnových válečků, jako jsou medicinbaly, ruční válečky nebo jiná pomocná zařízení. Pěnové válce se liší hustotou, strukturou povrchu, a dokonce i teplotními modifikacemi.
  Bez ohledu na zvolený nástroj nebo variaci se válcování zaměřuje na nervové a fasciální systémy v těle, které mohou být negativně ovlivněny špatným držením těla, opakovanými pohyby nebo dysfunkčními pohyby.
 • Spoušťové body (adheze) jsou často popisovány jako svalové uzlíky, nebo neurologický vjem v konkrétní části svalu.
  Jejich identifikace je možná dle citlivé, až bolestivé tkáně na povrchu těla.
 • Adheze snižují elasticitu měkkých tkání a mohou nakonec způsobit trvalou změnu struktury měkkých tkání, označovanou jako Davisův zákon.
  Válcování se zaměřuje na zmírnění těchto adhezí (také známých jako „spouštěcí body“ nebo „uzly“), aby se obnovil optimální pohyb a funkce svalů (Reid a McNair, 2004).
 • Tyto mechanicky namáhané akce jsou tělem rozpoznány jako zranění, které spouští proces opravy nazývaný cyklus kumulativního zranění.
  Tento cyklus sleduje cestu zánětu, svalového spasmu a rozvoje adhezí měkkých tkání, které mohou vést ke změně nervosvalové kontroly a svalové dysbalanci (Janda, 1986).
 • Kumulativní cyklus zranění.
  Trauma tkání → Zánět→ Spasmus→ Svalová dysbalance→ Alternativní neuromuskulární kontrola (špatný pohybový vzor) → Svalová dysbalance→ opakování cyklu.
 • Válcování je založeno na principu autogenní inhibice. Tkáň kosterního svalstva obsahuje svalová vřeténka a Golgiho šlachové orgány (GTO), dva nervové receptory.
  Svalová vřeténka jsou senzorické receptory probíhající paralelně se svalovými vlákny, citlivé na změnu a rychlost prodlužování svalů. Při stimulaci způsobí myotický napínací reflex, který způsobí stažení svalu.
 • GTO receptory, umístěné v muskulotendinózních spojeních, jsou stimulovány změnou a rychlostí napětí, a když jsou stimulovány, způsobí relaxaci svalu (Clark a Lucett, 2012). Pokud je změna napětí udržována v přiměřené intenzitě a trvání, aktivita svalového vřeténka je inhibována, což způsobuje snížení aktivity spouštěcích bodů, doprovázené snížením bolesti (Clark et al. 2011).
  Jednodušeji řečeno, když tlak těla na pěnový válec je udržován na spouštěcím bodě, GTO (nervový receptor) „vypne“ aktivitu svalového vřetena a umožní svalovým vláknům natáhnout se, rozuzlit a znovu zarovnat (Reid a McNair, 2004).

 

 

Pěnový válec může pomoci

 

 • Uvolnění svalů (Clark et al. 2011)
 • Zlepšený rozsah pohybu kloubů (Burkhart a Morgan, 1998)
 • Zlepšená neuromuskulární účinnost (Clark et al. 2011; Edgerton et al., 1996)
 • Snížená bolestivost a zlepšená regenerace tkání (Clark et al. 2011; Russo et al., 2023)
 • Potlačení/snížení citlivosti a bolesti spouštěcích bodů (Hanten et al., 2000; Hou et al., 2002; Xu et al., 2022)
 • Snížená neuromuskulární hypertonicita (Clark et al. 2011)
 • Zajištění optimálního vztahu mezi délkou a napětím (Ličen et al., 2022)
 • Snižíte celkové účinky stresu na pohybový systém člověka (Clark et al. 2011)

 

Pěnový válec nemusí pomoci

 

 • Ischemie
  Stav, kdy srdce (fungující zjednodušeně jako čerpadlo) nemůže přes arteriosklerózou zúžené věnčité tepny dostávat dost krve.
 • Strečový reflex
  Strečový reflex může změnit vnímání vztahu mezi délkou a napětím a ovlivnit vstupy používané jak pro mobilitu, tak motorickou kontrolu.
 • Guarding reflex
  Guarding reflex je reflex, který snižuje rozsah pohybu z důvodů bolesti, nebo předchozí bolestivé zkušenosti
 • Přetížení
  Dlouhodobý vztah přetrénování spojený s fyzickou a psychickou únavou.
 • Neurologické stavy
  Zdravotní problémy a onemocnění jako je artritida mohou způsobit zánět kolem kloubu.