Anatomie

Svaly přední stěny břišní

Přední stěna břišní se skládá ze tří vrstev svalů, vlákna probíhají stejným směrem jako odpovídající
tři vrstvy svalů stěny hrudní. Nejhlubší vrstva zahrnuje příčný břišní sval, jehož vlákna směřují
horizontálně. Střední vrstvu tvoří vnitřní šikmý sval břišní, jehož vlákna kříží zevní vrstva svalů,
jmenovitě zevní šikmý sval břišní, jehož směr vláken napodobuje ondřejský kříž. Přímý břišní sval
je uložen nejpovrchněji, probíhá vertikálně po obou stranách střední čáry břišní.

ZEVNÍ ŠIKMÝ SVAL BŘIŠNÍ – M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Z latinského slova obliquus, šikmý, externus, zevní, abdominis, břicha.
Zadní vlákna zevního šikmého svalu břišního obvykle překrývá široký zádový sval, v některých případech
se ale mezi nimi může vyskytovat prostor zvaný bederní trojúhelník, uložený nad hřebenem kosti kyčelní.
Bederní trojúhelník je oslabeným místem přední stěny břišní.

 • Začátek
  Přední vlákna: zevní povrch pátého až osmého žebra, společně s předním pilovitým svalem. Laterální vlákna: zevní povrch devátého žebra, společně s předním pilovitým svalem, zevní povrch desátého až dvanáctého žebra, společně se širokým zádovým svalem.
 • Úpon
  Přední vlákna: široká hladká břišní aponeuróza, která končí jako šlacha napínající se od mečovitého výběžku hrudní kosti, tzv. linea alba. Laterální vlákna: jako tříselný vaz na horní přední plochu kosti kyčelní a výběžek hosti stydké a na okraj přední poloviny hřebene kosti kyčelní.
 • Činnost
  Komprimuje břicho, tvoří oporu břišních orgánů vůči tlaku gravitace. Kontrakce na jedné straně ohýbá trup do strany a umožňuje rotaci trupu na opačnou stranu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: kopání lopatou.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Gymnastika, veslování, ragby
 • Komplikace při oslabení svalu
  Poranění bederní páteře, protože napětí břišních svalů zajišťuje stabilitu této oblasti.

VNITŘNÍ ŠIKMÝ SVAL BŘIŠNÍ – M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS

Z latinského slova obliquus, šikmý, internus, vnitřní, abdominis, břicha.

 • Začátek
  Hřeben kyčelní kosti. Laterální dvě třetiny tříselného vazu. Hrudně-bederní fascie.
 • Úpon
  Dolní hranice tří až čtyř žeber. Linea alba cestou břišní aponeurózy. Hřeben stydké kosti (spolu s příčným břišním svalem).
 • Činnost
  Komprimuje břicho, tvoří oporu břišních orgánů vůči tlaku gravitace. Kontrakce na jedné straně ohýbá trup do strany a umožňuje rotaci trupu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: hrabání
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Golf, hod oštěpem, skok o tyči.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Poranění bederní páteře, protože napětí břišních svalů zajišťuje stabilitu této oblasti.

PŘÍČNÝ BŘIŠNÍ SVAL – M. TRANSVERSUS ABDOMINIS

Z latinského slova transversus, přes, křížem, abdominis, břicha.

Tento sval začíná na spodní části žeber, přechází ve šlachu přímého břišního svalu a upíná se na šlachu tříselného kanálu. Navíc má velmi úzkou spojitost s bránicí. Véle uvádí i některá společná svalová vlákna.

 • Začátek
  Přední dvě třetiny hřebene kosti kyčelní. Laterální třetina tříselného vazu. Hrudně-bederní fascie. Chrupavky dolních šesti žeber. Fascie pokrývající bedrokyčelní sval.
 • Úpon
  Mečovitý výběžek hrudní kosti, linea alba cestou břišní aponeurózy, dolní vlákna se nakonec připojují na hřeben stydké kosti skrze kloubní šlachu
 • Činnost
  Komprimuje břicho, tvoří oporu břišních orgánů vůči tlaku gravitace.
 • Základní funkční pohyb
  Důležitý sval při usilovném výdechu, kýchání a kašli. Pomáhá udržovat vzpřímený postoj.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: gymnastika, veslování, hod oštěpem, skok o tyči.
 • Komplikace při oslabení svalu
  Poranění bederní páteře, protože napětí břišních svalů zajišťuje stabilitu této oblasti.

PŘÍMÝ BŘIŠNÍ SVAL – M. RECTUS ABDOMINIS

Z latinského slova rectus, přímý, abdominis, břicha.

Přímý břišní sval se skládá ze šlašitých pruhů, které dělí sval na tři až čtyři bříška, každé obalené vlákny
aponeurózy z laterálních břišních svalů. Tato vlákna se sbíhají ke středu a tvoří pruh linea alba. Před dolní
částí přímého svalu břišního se může vyskytovat pyramidový sval, který začíná na hřebenu kosti stydké
a upíná se do linea alba. Napíná lineu albu z neznámých důvodů

 • Začátek
  Hřeben a symfýza stydké kosti.
 • Úpon
  Přední povrch mečovitého výběžku hrudní kosti. Chrupavka pátého až sedmého žebra.
 • Činnost
  Flexe bederní páteře. Stahuje dolů hrudní koš. Stabilizuje pánev při chůzi.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: Zahajuje vstávání ze židle.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Všechny sporty.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Poranění bederní páteře, protože napětí břišních svalů zajišťuje stabilitu této oblasti.

Svaly zadní stěny břišní

Zadní stěna břišní se skládá z čtyřhranného bederního svalu, mediálně od něj se nachází velký bederní
sval, pokrývající boky bederních obratlů a přední plochu jejich příčných výběžků. Velký bederní sval
probíhá směrem dolů, setkává se s kyčelním svalem, který ohraničuje jámu kyčelní. Společně fungují
jako opora břišních orgánů a hlavní flexory kyčelního kloubu.

ČTYŘHRANNÝ BEDERNÍ SVAL – M. QUADRATUS LUMBORUM

Z latinského slova quadratus, čtverhranný, lumborum, bederní.

 • Začátek
  Zadní část hřebene kosti kyčelní. Iliolumbální vaz.
 • Úpon
  Mediální část dolní hranice dvanáctého žebra. Příčné výběžky horních čtyř bederních obratlů (L1–4)
 • Činnost
  Laterální flexe páteře. Fixuje dvanácté žebro při hlubokém dýchání (pomáhá stabilizovat bránici u cvičících zpěváků). Pomáhá v extenzi a stabilizaci bederní části páteře.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: úklon do strany ze sedu na židli při zvedání předmětu ze země.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: gymnastika (skok přes koně), hod oštěpem, servis v tenise.
 • Pohyb nebo poranění, která mohou poškodit sval
  Příliš rychlý úklon do strany nebo zvedání z úklonu do strany.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolesti kyčle, hýždě a beder.

VELKÝ BEDERNÍ SVAL (ČÁST BEDROKYČELNÍHO SVALU) – M. PSOAS MAJOR

Z řeckého slova psoa, bederní sval, z latinského slova major, větší.
Velký bederní sval a kyčelní sval jsou považovány za součást zadní stěny břišní vzhledem k jejich poloze
a funkci v opoře orgánů dutiny břišní. Přesto patří rovněž mezi důležité aktivátory flexe kyčle a mohou být
zařazeny do kapitoly číslo 8 Svalstvo kyčle a stehna. Všimněte si, že některá horní vlákna velkého bederního
svalu se mohou upínat skrze dlouhou šlachu na výběžek mezi kostí stydkou a kyčelní a tvořit malý bederní
sval, který nenajdeme u čtyřiceti procent osob a plní jen zanedbatelnou funkci.
Oboustranná kontrakce velkého bederního svalu zvětšuje bederní lordózu.

 • Začátek
  Báze příčných výběžků všech bederních obratlů (L1–5). Tělo dvanáctého hrudního a všech bederních obratlů (Th12–L5). Meziobratlové ploténky nad každým bederním obratlem.
 • Úpon
  Malý trochanter stehenní kosti.
 • Činnost
  Hlavní flexor kyčle společně s kyčelním svalem (flektuje a laterálně rotuje stehno jako při kopání do míče). Flexe trupu, například při posazení ze vzpřímeného postavení.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze po schodech vzhůru, na nakloněné ploše
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lezení, sprint (maximalizuje délku kroku), fotbal (maximalizuje sílu kopnutí).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolesti beder ze zvětšení zakřivení bederní páteře (lordóza).

KYČELNÍ SVAL (ČÁST BEDROKYČELNÍHO SVALU) – M. ILIACUS

Z latinského slova iliacus, vztahující se k bedrům.

 • Začátek
  Horní dvě třetiny jámy kyčelní. Vnitřní okraj hřebenu kosti kyčelní. Křídlo kosti křížové a přední vazy bedro-křížového a křížo-kyčelního kloubu.
 • Úpon
  Laterální strana šlachy velkého bederního svalu upínající se na malý trochanter stehenní kosti.
 • Činnost
  Hlavní flexor kyčle, společně s velkým bederním svalem. Flektuje a laterálně rotuje stehnem jako při kopnutí do míče. Přenáší nohu vpřed při chůzi a běhu. Flektuje trup, například při posazování ze vzpřímeného postoje.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze po schodech vzhůru, na nakloněné ploše.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lezení, sprint (maximalizuje délku kroku), fotbal (maximalizuje sílu kopnutí).
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Bolesti beder ze zvětšení zakřivení bederní páteře (lordóza).