Anatomie

Nenápadným, ale velmi důležitým svalem hrudníku je podklíčkový sval (m.subclavius), o jehož existenci se obvykle v literatuře věnované posilování nedočtete. Funkce tohoto svalu ovlivňuje návaznost pohybu prsních svalů a kompatibilitu v ramenním kloubu. Subclavius začíná na spodní části klíční kosti blíže k nadpažku a upíná se na první žebro, přičemž rotuje klíční kost směrem dolů a fixuje ji v ramenním kloubu. Jedná se o významnou funkci pro udržení polohy ramenního kloubu při vnějších i vnitřních rotacích a upažování. Sval udržuje sternální konec klíční kosti v kloubní jamce na kosti hrudní a podílí se na depresi ramene (stlačení směrem dolů). Zapojení tohoto svalu je výrazné u pulloverů s jednoručkami, rozpažování v podhmatu či během horní fráze přítahů činek ke krku.

Velký prsní sval se jako celek upíná na klíční kost a chrupavky 1 – 7. žebra. Svalové snopce se sbíhají v podpaží, před kterým je sval ztluštělý a přechází ve šlachu. Tato šlacha je ještě před úponem na rýhu velkého výběžku humeru vytočená o 90 stupňů dovnitř. Spodní vlákna svalu se tak upínají na pažní kosti výše a horní vlákna níže. Na druhé straně aponeuróza, která přechází v břišní lis, má v podstatě svou kostěnou oporu až na stydké kosti. To má svůj význam při variantách bench pressu s nohama nahoře oproti „mostování“. Funkcí velkého prsního svalu je vnitřní rotace a abdukce paže.

Malý sval prsní začíná od 3. – 5. žebra a upíná se na zobcovitý výběžek lopatky. Funkcí je stahování lopatky směrem dolů (deprese). Sval je překryt velkým prsním svalem a lze jej velmi dobře zapojit při pulloverech a klicích na bradlech. K jeho významnému zapojení dochází při tlacích na lavici a tlacích s jednoručkami s úchopem na šíři ramen.

Velký prsní sval anatomicky dělíme na tři části – horní, střední, a dolní. Horní neboli klavikulární je situována přímo pod klíční kostí a bývá velmi často oslabena. Její funkce totiž bývá nahrazována přední částí deltového svalu. Při trvalé protrakci ramenního kloubu (předsunutí ramen vpřed) se tento předpoklad utvrzuje a oslabené externí rotátory této tendenci dále napomáhají.

PŘEDNÍ PILOVITÝ SVAL – M. SERRATUS ANTERIOR

Z latinského slova serratus, pilovitý, anterior, přední.
Přední pilovitý sval tvoří vnitřní stranu podpažní jamky společně s horními pěti žebry. Sval je velký a skládá
se z několika řad prstovitých svalových proužků. Dolní proužky jsou vloženy do počátku zevního šikmého
svalu břišního

 • Začátek
  Zevní povrch a horní hranice osmi až devíti žeber, fascie pokrývající jejich mezižeberní prostory.
 • Úpon
  Přední (kostální) povrch mediální hranice lopatky a dolní úhel lopatky.
 • Činnost
  Rotace lopatky k abdukci a flexi paže. Protrakce lopatky (tah a držení lopatky u stěny hrudníku), usnadňuje boxování, kliky (zatlačení vpřed).
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: Pohyb vpřed pro předmět, na který stěží můžeme dosáhnout.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lukostřelba, box.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Postižení dlouhého hrudního nervu vede k odtažení mediální hrany lopatky od zadní stěny hrudníku, vzniká tak „vlající lopatka“ (vypadá jako křídlo anděla).

MALÝ PRSNÍ SVAL – M. PECTORALIS MINOR

Z latinského slova pectoralis, vztahující se k hrudníku, minor, menší.
Malý prsní sval je plochý sval trojúhelníkovitého tvaru, leží skryt za velkým prsním svalem. Společně s velkým prsním svalem tvoří přední stěnu podpažní jamky.

 • Začátek
  Zevní povrch třetího až pátého žebra, fascie pokrývající odpovídající mezižeberní prostory.
 • Úpon
  Zobcovitý výběžek lopatky.
 • Činnost
  Táhne lopatku vpřed a dolů. Zvedá žebra při usilovném nádechu (přídatný dechový sval při stabilizaci lopatky rombickými svaly a trapézem).
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: Pohyb paží při zvedání se ze židle
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Raketové sporty, tzn. tenis, badminton; baseball a sprint
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Omezuje roztažení hrudníku.

PODKLÍČKOVÝ SVAL – M. SUBCLAVIUS

Z latinského slova sub, pod, clavis, klíč.
Podklíčkový sval se skrývá pod klíční kostí a velkým prsním svalem. Paralýza svalu není významná.

 • Úpon
  Žlábek na dolní ploše klíční kosti.
 • Činnost
  Stahuje klíční kost dolů a k hrudní kosti, stabilizuje ji při pohybu pletence ramenního

VELKÝ PRSNÍ SVAL – M. PECTORALIS MAJOR

Z latinského slova pectoralis, vztahující se k hrudníku, major, větší.
Společně s malým prsním svalem tvoří přední stěnu podpažní jamky.

 • Začátek
  Klíční hlava: mediální polovina dvou třetin přední strany klíční kosti. Hrudně-žeberní část: přední část rukojeti a těla hrudní kosti. Chrupavky horních šesti žeber. Pochva přímého břišního svalu.
 • Úpon
  Hřeben pod velkým hrbolem pažní kosti. Laterální okraj žlábku mezi hrboly pažní kosti (bicepsový žlábek).
 • Činnost
  Addukce (přitažení) a mediální rotace pažní kosti. Klíční část: flexe a mediální rotace ramenního kloubu, horizontální addukce pažní kosti k opačnému rameni. Hrudně-žeberní část: šikmá addukce pažní kosti k opačnému boku. Velký prsní sval je jedním z nejdůležitějších svalů při stoupání, táhne tělo k fixované paži.
 • Základní funkční pohyb
  Klíční část: pohyb paže vpřed a na druhou stranu těla, například při aplikaci deodorantu do opačné podpažní jamky. Hrudně-žeberní část: táhnout něco shora dolů, například lano při zvonění na zvon.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: raketové sporty (např. tenis), golf, baseball, gymnastika (kruhy a tyč), judo, zápas.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Kulatá záda, omezeno roztažení hrudníku, omezena laterální rotace a abdukce ramen.