Anatomie

Deltové svaly zahrnují skupinu svalů, které probíhají mezi lopatkou a pažní kostí a umožňují pohyb v ramenním
kloubu. Vnitřní pažní sval má stejnou funkci, pro jeho polohu jsme jej ale zařadili mezi svalstvo paže.

Deltový sval (m. deltoideus) má tři základní anatomické a zároveň funkční části – přední, střední a zadní. Jednotlivé části se liší strukturou i složením svalových vláken. Drobná struktura středních vláken je z plochých pletencových snopců, zatímco přední a zadní mikrostruktura odpovídá spíše dlouhým svalovým snopcům. V některých částech navíc dochází ke kombinaci obou.

 

1Horní končetina nám slouží k manipulaci a obratnosti, zatímco dolní končetina umožňuje pohyb. Funkce horní končetiny obětovala stabilitu za cenu pohyblivosti. Pohyblivost horní končetiny je primárně závislá na třech kloubech: sternoklavikulárním, akromioklavikulárním a glenohumerálním. Svaly v tomto regionu můžeme rozdělit na: 1) svaly probíhající mezi trupem a lopatkou, které ovlivňují funkci pletence ramenního, nikoliv ramenního kloubu, řadíme sem trapézový sval, zdvihač lopatky, rombické svaly, přední pilovitý a malý prsní sval, sval podklíčkový, 2) svaly probíhající mezi trupem a pažní kostí, které ovlivňují funkci ramenního kloubu i pletence ramenního, velký prsní sval a široký sval zádový, 3) svaly probíhající mezi lopatkou a pažní kostí, které ovlivňují výhradně funkci ramenního kloubu, deltový sval, nehřebenový a podhřebenový sval, malý a velký oblý sval, podlopatkový a vnitřní pažní sval. Široký sval zádový, nejširší sval zad, je jedním z nejdůležitějších svalů při stoupání, stahuje ramena dolů a dozadu a přitahuje trup nahoru k fixovaným pažím. Intenzivně se zapojuje ve sportech, jako je lezení, gymnastika (kruhy hrazda), plavání a veslování. Rombické svaly se nachází mezi lopatkou a páteří a jejich název vychází z tvaru svaloviny (kosočtverec) a velikosti. Doporučujeme provádět všechny cviky na posílení svalstva rotátorové manžety – podlopatkový, podhřebenový, nehřebenový a malý oblý sval vestoje, pokud je to možné. Svaly rotátorové manžety jsou důležité více pro zručnost než sílu (velký rozsah pohybu), za cenu stability. Síly generované dolními končetinami se distribuují skrze hrudník ke glenohumerálnímu komplexu. Při pohybu v rameni, jako je zevní nebo vnitřní rotace s flexí nebo extenzí vsedě, zůstává rameno volně viset. Pozice vestoje je více funkční, poněvadž vsedě je činnost jednodušší. Svalstvo paže zahrnuje svaly, které začínají na lopatce a/nebo pažní kosti, upínající se na kost vřetenní a/nebo loketní, umožňují pohyb v loketním a/nebo radioulnárním kloubu. Řadíme sem dvojhlavý pažní sval, hluboký pažní sval, trojhlavý pažní sval a sval loketní. Vnitřní pažní sval patří do této skupiny také, i když umožňuje pohyb ramenního kloubu vzhledem k jeho poloze v těsné blízkosti svalů paže. Dvojhlavý pažní sval umožňuje pohyb tří kloubů, má dvě šlachovité hlavy se svými začátky a dva šlachovité úpony. Příležitostně se vyskytuje i třetí hlava, která začíná v místě úponu vnitřního pažního svalu. Krátká hlava tvoří boční stranu podpažní jamky společně s vnitřním pažním svalem a kostí pažní. Hluboký pažní sval leží pod dvojhlavým pažním svalem a funguje jako hlavní flexor loketního kloubu. Trojhlavý pažní sval se třemi hlavami a loketní sval jsou jedinými svaly na zadní straně paže.0 a více).

DELTOVÝ SVAL – M. DELTOIDEUS

Z řeckého slova deltoeides, tvaru řeckého písmene delta.
Deltový sval se skládá ze tří částí: přední, střední a zadní. Střední část se jako jediná skládá z mnoha zpeřených svalových vláken, nejspíše protože abdukce v ramenním kloubu vyžaduje značnou sílu.

 • Začátek
  Přední vlákna: přední hranice a horní povrch zevní třetiny klíční kosti. Střední vlákna: laterální hranice nadpažku lopatky. Zadní vlákna: dolní část hřebene lopatky.
 • Úpon
  Deltová drsnatina pažní kosti (na zevním povrchu).
 • Činnost
  Přední vlákna: flexe a mediální rotace pažní kosti. Střední vlákna: abdukce paže v ramenním kloubu (pouze po iniciaci pohybu svalem nadhřebenovým). Zadní vlákna: extenze a laterální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: natahování se pro něco do strany, zvednutí paže k zamávání.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: hod oštěpem, vrh koulí, raketové sporty, surfování, zvedání těžké váhy.

SVALY ROTÁTOROVY MANŽETY

 Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

NADHŘEBENOVÝ SVAL – M. SUPRASPINATUS

Z latinského slova supra, nad, spina, hřeben.
Nadhřebenový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety, stejně jako sval podhřebenový, malý oblý a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Nadhřebenová jamka lopatky
 • Úpon
  Horní část většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu
 • Činnost
  Zahajuje abdukci ramenního kloubu, na které se v pozdější fázi podílí deltový sval.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: držení nákupní tašky na straně od těla.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: baseball, golf, raketové sporty.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

PODHŘEBENOVÝ SVAL – M. INFRASPINATUS

 latinského slova infra, pod, spina, hřeben.
Podhřebenový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, malý oblý a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Podhřebenová jamka lopatky
 • Úpon
  Mediální plocha většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Zabraňuje dislokaci ramenního kloubu dozadu. Laterální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: česání vlasů vzadu na hlavě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklad: backhand v raketových sportech.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

MALÝ OBLÝ SVAL – M. TERES MINOR

Z latinského slova teres, oblý, minor, menší.
Malý oblý sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, podhřebenový a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Horní dvě třetiny laterální hranice zadní plochy lopatky.
 • Úpon
  Dolní plocha většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Zabraňuje dislokaci ramenního kloubu vzhůru. Laterální rotace pažní kosti. Mírní addukce pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: česání vlasů vzadu na hlavě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklad: backhand v raketových sportech.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

PODLOPATKOVÝ SVAL – M. SUBSCAPULARIS

Z latinského slova sub, pod, scapularis, vztahující se k lopatce.
Podlopatkový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, podhřebenový a malý
oblý. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu. Podlopatkový sval tvoří větší část zadní stěny podpažní jamky

 • Začátek
  Podlopatková jamka a žlábek podél laterální hranice přední plochy lopatky.
 • Úpon
  Malý hrbol pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Stabilizuje glenohumerální kloub, zabraňuje vykloubení hlavice kosti pažní vzhůru tahem deltového svalu, dvojhlavého svalu pažního a dlouhé hlavy tricepsu. Mediální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vsunutí ruky do zadní kapsy.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: hody v atletice, golf, raketové sporty
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Zkroucení paže za záda, snaha o vyproštění se z této pozice může poškodit svalový úpon.