Anatomie

SVALY ROTÁTOROVY MANŽETY

 Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

K externím rotátorům paže řadíme zadní část deltových svalů (m. deltoideus posteror), malý sval oblý (m. teres minor), sval nadhřebenový (m. supraspinatus) a podhřebenový (m. infraspinatus). Jedná se o malou svalovou skupinu s výraznou tendencí k ochabování. Tento fakt je dále umocněn vlastnostmi jejich antagonistů (vnitřních rotátorů paže), které mají enormní tendenci se zapojovat do pohybů a souběžně s tím tíhnou ke zkrácení. Externí rotátory jsou klíčové pro nastavení antagonistické rovnováhy v ramenním kloubu a dlouhodobý rozvoj síly paží. 

NADHŘEBENOVÝ SVAL – M. SUPRASPINATUS

Z latinského slova supra, nad, spina, hřeben.
Nadhřebenový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety, stejně jako sval podhřebenový, malý oblý a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Nadhřebenová jamka lopatky
 • Úpon
  Horní část většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu
 • Činnost
  Zahajuje abdukci ramenního kloubu, na které se v pozdější fázi podílí deltový sval.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: držení nákupní tašky na straně od těla.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: baseball, golf, raketové sporty.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

PODHŘEBENOVÝ SVAL – M. INFRASPINATUS

 latinského slova infra, pod, spina, hřeben.
Podhřebenový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, malý oblý a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Podhřebenová jamka lopatky
 • Úpon
  Mediální plocha většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Zabraňuje dislokaci ramenního kloubu dozadu. Laterální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: česání vlasů vzadu na hlavě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklad: backhand v raketových sportech.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

MALÝ OBLÝ SVAL – M. TERES MINOR

Z latinského slova teres, oblý, minor, menší.
Malý oblý sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, podhřebenový a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Horní dvě třetiny laterální hranice zadní plochy lopatky.
 • Úpon
  Dolní plocha většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Zabraňuje dislokaci ramenního kloubu vzhůru. Laterální rotace pažní kosti. Mírní addukce pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: česání vlasů vzadu na hlavě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklad: backhand v raketových sportech.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

PODLOPATKOVÝ SVAL – M. SUBSCAPULARIS

Z latinského slova sub, pod, scapularis, vztahující se k lopatce.
Podlopatkový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, podhřebenový a malý
oblý. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu. Podlopatkový sval tvoří větší část zadní stěny podpažní jamky

 • Začátek
  Podlopatková jamka a žlábek podél laterální hranice přední plochy lopatky.
 • Úpon
  Malý hrbol pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Stabilizuje glenohumerální kloub, zabraňuje vykloubení hlavice kosti pažní vzhůru tahem deltového svalu, dvojhlavého svalu pažního a dlouhé hlavy tricepsu. Mediální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vsunutí ruky do zadní kapsy.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: hody v atletice, golf, raketové sporty
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Zkroucení paže za záda, snaha o vyproštění se z této pozice může poškodit svalový úpon.