Anatomie

Přestože je široký zádový sval anatomický vnitřním rotátorem paže, svým napětím se podílí i na retrakci ramene, addukci (připažení) a dorzální flexi paže (zapažení). Je vhodné též uvést i jeho součinnost s velkým svalem prsním. Kupříkladu u kliků na bradlech tyto svaly pracují jako agonisté. Podobná situace nastává i ve střední fázi pohybu u shybu nebo během připažení, např. u rozporu na kruzích. Naopak u tlaků na lavici a přítahů u činky k pasu se oba svaly chovají zcela antagonisticky. Popisovaný ko-kontraknčí systém zajišťuje především stabilitu během vykonávaného pohybu.

TRAPÉZOVÝ SVAL – M. TRAPEZIUS

Z řeckého slova trapezoeides, lichoběžníkovitého tvaru.
Levý a pravý trapézový sval jako celek vypadají jako lichoběžník, odtud pochází jejich název

 • Začátek
  Mediální třetina horní nuchální linie týlní kosti. Zevní hrbolek týlní kosti. Šíjový vaz. Trnový výběžek a supraspinózní vazy sedmého krčního obratle (C7) a všech hrudních obratlů (Th1–12).
 • Úpon
  Zadní hranice laterální třetiny klíční kosti. Mediální hranice nadpažku lopatky. Horní hranice hřebene lopatky.
 • Činnost
  Horní vlákna: táhnou pletenec ramenní směrem vzhůru (elevace). Chrání pletenec ramenní před poklesnutím při nesení velké váhy na rameni nebo v horní končetině. Střední vlákna: retrakce (addukce) lopatky. Dolní vlákna: stahují lopatku dolů proti odporu, například při zvedání ze židle za použití horních končetin. Horní a dolní vlákna současně: rotace lopatky, například při zvedání paží nad hlavu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad (horní a dolní vlákna současně): malování stropu.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: vrh koulí, box, veslování.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Horní vlákna: bolest a ztuhlost krku, bolesti hlavy.

ZDVIHAČ LOPATKY – M. LEVATOR SCAPULAE

Z latinského slova levare, zvedat, scapulae, lopatku.
Zdvihač lopatky je uložen hluboko pod kývačem hlavy a trapézovým svalem. Název vychází z jeho funkce

 • Začátek
  Zadní hrbolky příčných výběžků prvních tří až čtyř krčních obratlů (C1–4).
 • Úpon
  Mediální hranice lopatky, mezi horním úhlem a hřebenem.
 • Činnost
  Elevace lopatky. Pomáhá stahovat lopatku. Napomáhá úklonu krku do strany končetin. Horní a dolní vlákna současně: rotace lopatky, například při zvedání paží nad hlavu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: nesení těžké tašky.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: vrh koulí, zvedání těžké váhy
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Horní vlákna: bolest a ztuhlost krku, bolesti hlavy.

MALÝ ROMBICKÝ SVAL – M. RHOMBOIDEUS MINOR

Z řeckého slova rhomboeides, tvaru rovnoběžníku, z latinského slova minor, menší.
Malý rombický sval připojuje lopatku k obratlům, leží pod trapézovým svalem. Název vychází z jeho tvaru.

 • Začátek
  Trnové výběžky a supraspinózní vazy sedmého krčního a prvního hrudního obratle. Dolní část šíjového vazu.
 • Úpon
  Mediální hranice lopatky v úrovni hřebene lopatky.
 • Činnost
  Stahuje (addukce) a stabilizuje lopatku. Mírně zvedá mediální okraj lopatky, a tím umožňuje dolní rotaci (tudíž stahuje dolů laterální úhel). Napomáhá trochu zvětšit rozsah addukce paže (tzn. od paže nad hlavou po úroveň ramene).
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: přitahování předmětu k sobě jako například otevírání šuplíku.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lukostřelba, veslování, surfování, raketové sporty
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Napětí: bolest mezi lopatkami. Přetažení: kulatá ramena, způsobeno přetažením rombických svalů.

VELKÝ ROMBICKÝ SVAL – M. RHOMBOIDEUS MAJOR

Z řeckého slova rhomboeides, tvaru rovnoběžníku, z latinského slova major, větší.
Velký rombický sval probíhá paralelně vedle malého rombického svalu. Název rovněž vychází z jeho tvaru

 • Začátek
  Trnové výběžky a supraspinózní vazy druhého až pátého hrudního obratle (Th2–5).
 • Úpon
  Mediální hranice lopatky, mezi hřebenem a dolním úhlem
 • Činnost
  Stahuje (addukce) a stabilizuje lopatku. Mírně zvedá mediální okraj lopatky a tím umožňuje dolní rotaci (tudíž stahuje dolů laterální úhel). Napomáhá trochu zvětšit rozsah addukce paže (tzn. od paže nad hlavou po úroveň ramene).
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: přitahování předmětu k sobě jako například při otevírání šuplíku.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lukostřelba, veslování, surfování, raketové sporty
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Napětí: bolest mezi lopatkami. Přetažení: kulatá ramena, způsobeno přetažením rombických svalů.

ŠIROKÝ SVAL ZÁDOVÝ – M. LATISSIMUS DORSI

Z latinského slova latissimus, široký, dorsi, zad.
Společně se svalem podlopatkovým a velkým oblým svalem tvoří zadní stěnu podpažní jamky.

 • Začátek
  Hrudně-bederní fascie, která je připojena na trnové výběžky dolních šesti hrudních obratlů, všech bederních a křížových obratlů (Th7–S5) a k mezilehlým supraspinózním vazům. Zadní část lopaty kosti kyčelní. Dolní tři až čtyři žebra. Dolní úhel lopatky
 • Úpon
  Spodin bicepsového žlábku pažní kosti.
 • Činnost
  Extenze flektované paže. Addukce a mediální rotace pažní kosti. Jeden z nejdůležitějších svalů při stoupání, protože tlačí ramena dolů a dozadu a trup vzhůru k fixovaným pažím (plavecký způsob kraul). Pomáhá při usilovném nádechu tak, že zvedá dolní žebra.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: pohyb paží při vstávání ze židle.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lezení, gymnastika (kruhy, hrazda), plavání, veslování.

NADHŘEBENOVÝ SVAL – M. SUPRASPINATUS

Z latinského slova supra, nad, spina, hřeben.
Nadhřebenový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety, stejně jako sval podhřebenový, malý oblý a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Nadhřebenová jamka lopatky
 • Úpon
  Horní část většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu
 • Činnost
  Zahajuje abdukci ramenního kloubu, na které se v pozdější fázi podílí deltový sval.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: držení nákupní tašky na straně od těla.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: baseball, golf, raketové sporty.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

PODHŘEBENOVÝ SVAL – M. INFRASPINATUS

 latinského slova infra, pod, spina, hřeben.
Podhřebenový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, malý oblý a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Podhřebenová jamka lopatky
 • Úpon
  Mediální plocha většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Zabraňuje dislokaci ramenního kloubu dozadu. Laterální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: česání vlasů vzadu na hlavě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklad: backhand v raketových sportech.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

MALÝ OBLÝ SVAL – M. TERES MINOR

Z latinského slova teres, oblý, minor, menší.
Malý oblý sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, podhřebenový a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Horní dvě třetiny laterální hranice zadní plochy lopatky.
 • Úpon
  Dolní plocha většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Zabraňuje dislokaci ramenního kloubu vzhůru. Laterální rotace pažní kosti. Mírní addukce pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: česání vlasů vzadu na hlavě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklad: backhand v raketových sportech.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

PODLOPATKOVÝ SVAL – M. SUBSCAPULARIS

Z latinského slova sub, pod, scapularis, vztahující se k lopatce.
Podlopatkový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, podhřebenový a malý
oblý. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu. Podlopatkový sval tvoří větší část zadní stěny podpažní jamky

 • Začátek
  Podlopatková jamka a žlábek podél laterální hranice přední plochy lopatky.
 • Úpon
  Malý hrbol pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Stabilizuje glenohumerální kloub, zabraňuje vykloubení hlavice kosti pažní vzhůru tahem deltového svalu, dvojhlavého svalu pažního a dlouhé hlavy tricepsu. Mediální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vsunutí ruky do zadní kapsy.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: hody v atletice, golf, raketové sporty
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Zkroucení paže za záda, snaha o vyproštění se z této pozice může poškodit svalový úpon.

VELKÝ OBLÝ SVAL – M. TERES MAJOR

Velký oblý sval, šlacha širokého svalu zádového a podlopatkový sval tvoří zadní plochu laterální strany
lopatky

 • Začátek
  Oválná oblast na dolní třetině zadní plochy laterální hrabice lopatky.
 • Úpon
  Mediální okraj bicepsového žlábku pažní kosti
 • Činnost
  Addukce a mediální rotace pažní kosti. Extenze pažní kosti z flexe.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vsunutí ruky do zadní kapsy.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: veslování, běžkování.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Prudký pohyb paží vpřed například při házení kamene do dálky