Anatomie

Svaly lýtka jsou umístěny na zadní straně bérce a dolní části stehenní kosti. Upínají sena patní kost, začínají na mediálním a laterálním kloubním hrbolu holenní kosti těsně nad kolenním kloubem. Primární funkcí svalů lýtka je plantární flexe kotníku a flexe kolene.
Dvojhlavý lýtkový sval je uložen povrchově, má dvě hlavy a kříží dva klouby – koleno
a kotník. Je součástí trojhlavého lýtkového svalu společně se šikmým lýtkovým svalem a chodidlovým svalem. Trojhlavý lýtkový sval tvoří konturu lýtka. Dvojhlavý lýtkový sval je poměrně tenký při porovnání se šikmým lýtkovým svalem. Umožňuje plantární flexi kotníku, napomáhá flexi kolenního kloubu, je hlavní hnací silou při chůzi a běhu. 

Šikmý sval lýtkový, součást trojhlavého lýtkového svalu. Šikmý sval lýtkový leží pod dvojhlavým lýtkovým svalem,
ale jeho mediální a laterální vlákna se vydouvají po stranách bérce a upínají se distálněji než vlákna dvojhlavého lýtkového svalu. Napomáhá plantární flexi kotníku a flexi kolene.

Přední holenní sval začíná na laterálním kloubním hrbolu holenní kosti a upíná se na mediální a plantární plochu vnitřní klínové kosti.
Přední holenní sval je zodpovědný za dorzální flexi a inverzi chodidla a je často používán při běhu (zvedá palec při každém kroku). 

Postranní část (latelární strana) dolní končetiny - peroneální svaly

Vnější strana bérce obsahuje skupinu svalů a pojivovou tkáň, která pomáhá stabilizovat chodidlo a koleno během pohybu. Při normální chůzi a běhu se tyto svaly před odtlačením „napnou“, aby se ujistily, že mediální strana chodidla je stabilní platformou pro bezpečný pohyb. Podobně jako ostatní oblasti bérce je tato oblast ovlivněná postavením kotníku a mírou stabilizace vycházející z kyčlí. Ve většině případů chybí stabilita kolena a peroneální svaly se přetěžují a zkracují, což brání návratu normálního pohybu.

Chodidlo

Chodidlo obsahuje mnoho malých svalů, které jsou důležité pro kontrolu pohybu ve více směrech při chůzi a běhu a také pro to, aby chodidlo bylo efektivní a tuhou pákou pro odrážení. Chodidlo je základem pohybu a je často v nevýhodě kvůli našemu výběru obuvi a také sedavým polohám, ve kterých se většina lidí po delší dobu nachází. Pojivová tkáň na chodidle se často přetěžuje a přetahuje, což vede k bolesti.

Plantární fascie

Plantární fascie neboli plantární aponeuróza je struktura stojící za zmínku, je to tuhá vazivová tkáň, která spojuje patu s prsty u nohou. Opakovaný pohyb v kotníku, obzvláště pokud je omezený nataženými lýtkovými svaly, může
podráždit fascii a její úpon na patě. 

DVOJHLAVÝ LÝTKOVÝ SVAL – M. GASTROCNEMIUS

 

 

Dvojhlavý sval lýtkový je součástí trojhlavého svalu lýtkového společně se šikmým svalem lýtkovým a chodidlovým svalem. Trojhlavý sval lýtkový tvoří obrys lýtka. Zákolenní jamka na zadní straně kolene je dole
tvořena bříšky dvojhlavého lýtkového a chodidlového svalu, laterálně šlachou dvojhlavého stehenního svalu
a mediálně šlachou pološlašitého a poloblanitého svalu.

 

 • Začátek
  Mediální hlava: povrch stehenní kosti nad vnitřním hrbolem. Laterální hlava: zadní plocha a laterální kloubní hrbol stehenní kosti.
 • Úpon
  Zadní povrch patní kosti (cestou Achillovy šlachy, společná šlacha dvojhlavého a šikmého lýtkového svalu).
 • Činnost
  Plantární flexe chodidla a kotníku. Napomáhá flexi v kolenním kloubu. Hlavní hnací síla při chůzi a běhu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: stoj na špičkách s napnutými koleny.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sporty, u kterých se běhá a skáče (především sprint, skok do výšky, skok do dálky, volejbal, basketbal), balet, plavání (odraz při startu), trampolína.
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Neustálé nošení bot na podpatku může vést ke zkrácení svalu a ovlivnění posturální integrity.

ŠIKMÝ LÝTKOVÝ SVAL – M. SOLEUS

 

 • Začátek
  Zadní povrch hlavičky a horní třetina lýtkové kosti. Šikmá linie a střední třetina mediální hrany holenní kosti. Šlašitý oblouk mezi holenní a lýtkovou kostí.
 • Úpon
  Společně se šlachou dvojhlavého lýtkového svalu na zadní plochu patní kosti.
 • Činnost
  Plantární flexe kotníku. Šikmý lýtkový sval je často kontrahován při stoji, zamezuje pádu těla vpřed na kotník. Pomáhá udržet vzpřímený postoj.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: stoj na špičkách s pokčenými koleny.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sporty, u kterých se běhá a skáče (především sprint, skok do výšky, skok do dálky, volejbal, basketbal), balet, plavání (odraz při startu), trampolína.
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Křeče a bolesti lýtek nebo Achillovy šlachy (častěji způsobeno potížemi se šikmým svalem lýtkovým než dvojhlavým svalem lýtkovým). Neustálé nošení bot na podpatku může vést ke zkrácení svalu a ovlivnění posturální integrity.

PŘEDNÍ HOLENNÍ SVAL – M. TIBIALIS ANTERIOR

 

 • Začátek
  Laterální kloubní hrbol holenní kosti. Horní polovina zevní strany holenní kosti.
 • Úpon
  Mediální a plantární strana vnitřní klínové kosti.
 • Činnost
  Dorzální flexe a inverze kotníku.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze a běh (chrání chodidlo před plácnutím na zem při dopadu paty, zvedá chodidlo při rozmachu nohy vpřed).
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: vysokohorská chůze, běh, plavání (prsa), jízda na kole (fáze zvedání pedálu).
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Nadměrné skákání na tvrdý povrch. Chůze z kopce.