Anatomie

Svaly lýtka jsou umístěny na zadní straně
bérce a dolní části stehenní kosti. Upínají se
na patní kost, začínají na mediálním a laterálním kloubním hrbolu holenní kosti těsně nad
kolenním kloubem. Primární funkcí svalů lýtka
je plantární flexe kotníku a flexe kolene.
Dvojhlavý lýtkový sval je uložen povrchově, má dvě hlavy a kříží dva klouby – koleno
a kotník. Je součástí trojhlavého lýtkového svalu společně se šikmým lýtkovým svalem a chodidlovým svalem. Trojhlavý lýtkový sval tvoří
konturu lýtka. Dvojhlavý lýtkový sval je poměrně tenký při porovnání se šikmým lýtkovým
svalem. Umožňuje plantární flexi kotníku, napomáhá flexi kolenního kloubu, je hlavní hnací
silou při chůzi a běhu. 

Šikmý sval lýtkový, součást trojhlavého lýtkového svalu. Šikmý sval lýtkový leží pod dvojhlavým lýtkovým svalem,
ale jeho mediální a laterální vlákna se vydouvají po stranách bérce a upínají se distálněji než
vlákna dvojhlavého lýtkového svalu. Napomáhá
plantární flexi kotníku a flexi kolene.

Přední holenní sval začíná na laterálním
kloubním hrbolu holenní kosti a upíná se na mediální a plantární plochu vnitřní klínové kosti.
Přední holenní sval je zodpovědný za dorzální
flexi a inverzi chodidla a je často používán při
běhu (zvedá palec při každém kroku). 

DVOJHLAVÝ LÝTKOVÝ SVAL – M. GASTROCNEMIUS

Dvojhlavý sval lýtkový je součástí trojhlavého svalu lýtkového společně se šikmým svalem lýtkovým a chodidlovým svalem. Trojhlavý sval lýtkový tvoří obrys lýtka. Zákolenní jamka na zadní straně kolene je dole
tvořena bříšky dvojhlavého lýtkového a chodidlového svalu, laterálně šlachou dvojhlavého stehenního svalu
a mediálně šlachou pološlašitého a poloblanitého svalu.

 • Začátek
  Mediální hlava: povrch stehenní kosti nad vnitřním hrbolem. Laterální hlava: zadní plocha a laterální kloubní hrbol stehenní kosti.
 • Úpon
  Zadní povrch patní kosti (cestou Achillovy šlachy, společná šlacha dvojhlavého a šikmého lýtkového svalu).
 • Činnost
  Plantární flexe chodidla a kotníku. Napomáhá flexi v kolenním kloubu. Hlavní hnací síla při chůzi a běhu.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: stoj na špičkách s napnutými koleny.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sporty, u kterých se běhá a skáče (především sprint, skok do výšky, skok do dálky, volejbal, basketbal), balet, plavání (odraz při startu), trampolína.
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Neustálé nošení bot na podpatku může vést ke zkrácení svalu a ovlivnění posturální integrity.

ŠIKMÝ LÝTKOVÝ SVAL – M. SOLEUS

Šikmý lýtkový sval je součástí trojhlavého lýtkového svalu a je nazýván rovněž svalem platýzovým podle
svého tvaru. Achillova šlacha, společná šlacha dvojhlavého a šikmého lýtkového svalu je nejširší a nejsilnější
šlacha lidského těla.

 • Začátek
  Zadní povrch hlavičky a horní třetina lýtkové kosti. Šikmá linie a střední třetina mediální hrany holenní kosti. Šlašitý oblouk mezi holenní a lýtkovou kostí.
 • Úpon
  Společně se šlachou dvojhlavého lýtkového svalu na zadní plochu patní kosti.
 • Činnost
  Plantární flexe kotníku. Šikmý lýtkový sval je často kontrahován při stoji, zamezuje pádu těla vpřed na kotník. Pomáhá udržet vzpřímený postoj.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: stoj na špičkách s pokčenými koleny.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: sporty, u kterých se běhá a skáče (především sprint, skok do výšky, skok do dálky, volejbal, basketbal), balet, plavání (odraz při startu), trampolína.
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Křeče a bolesti lýtek nebo Achillovy šlachy (častěji způsobeno potížemi se šikmým svalem lýtkovým než dvojhlavým svalem lýtkovým). Neustálé nošení bot na podpatku může vést ke zkrácení svalu a ovlivnění posturální integrity.

PŘEDNÍ HOLENNÍ SVAL – M. TIBIALIS ANTERIOR

Z latinského slova tibialis, vztahující se k holeni, anterior, přední.

 • Začátek
  Laterální kloubní hrbol holenní kosti. Horní polovina zevní strany holenní kosti. Mezikostní membrána.
 • Úpon
  Mediální a plantární strana vnitřní klínové kosti. Báze páté zánártní kůstky.
 • Činnost
  Dorzální flexe a inverze kotníku.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: chůze a běh (chrání chodidlo před plácnutím na zem při dopadu paty, zvedá chodidlo při rozmachu nohy vpřed).
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: vysokohorská chůze, běh, plavání (prsa), jízda na kole (fáze zvedání pedálu).
 • Pohyby nebo poranění, které mohou poškodit sval
  Prudký skok nebo špatný dopad při skoku může způsobit rupturu Achillovy šlachy a spojení se svalovým bříškem.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Nadměrné skákání na tvrdý povrch.