Anatomie

............................

SVALY PRSOU

................................

PŘEDNÍ PILOVITÝ SVAL – M. SERRATUS ANTERIOR

Z latinského slova serratus, pilovitý, anterior, přední.
Přední pilovitý sval tvoří vnitřní stranu podpažní jamky společně s horními pěti žebry. Sval je velký a skládá
se z několika řad prstovitých svalových proužků. Dolní proužky jsou vloženy do počátku zevního šikmého
svalu břišního

 • Začátek
  Zevní povrch a horní hranice osmi až devíti žeber, fascie pokrývající jejich mezižeberní prostory
 • Úpon
  Přední (kostální) povrch mediální hranice lopatky a dolní úhel lopatky.
 • Činnost
  Rotace lopatky k abdukci a flexi paže. Protrakce lopatky (tah a držení lopatky u stěny hrudníku), usnadňuje boxování, kliky (zatlačení vpřed).
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: Pohyb vpřed pro předmět, na který stěží můžeme dosáhnout
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: lukostřelba, box.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Postižení dlouhého hrudního nervu vede k odtažení mediální hrany lopatky od zadní stěny hrudníku, vzniká tak „vlající lopatka“ (vypadá jako křídlo anděla).

MALÝ PRSNÍ SVAL – M. PECTORALIS MINOR

Z latinského slova pectoralis, vztahující se k hrudníku, minor, menší.
Malý prsní sval je plochý sval trojúhelníkovitého tvaru, leží skryt za velkým prsním svalem. Společně s velkým prsním svalem tvoří přední stěnu podpažní jamky.

 • Začátek
  Zevní povrch třetího až pátého žebra, fascie pokrývající odpovídající mezižeberní prostory.
 • Úpon
  Zobcovitý výběžek lopatky.
 • Činnost
  Táhne lopatku vpřed a dolů. Zvedá žebra při usilovném nádechu (přídatný dechový sval při stabilizaci lopatky rombickými svaly a trapézem).
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: Pohyb paží při zvedání se ze židle
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Raketové sporty, tzn. tenis, badminton; baseball a sprint
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Omezuje roztažení hrudníku.

PODKLÍČKOVÝ SVAL – M. SUBCLAVIUS

Z latinského slova sub, pod, clavis, klíč.
Podklíčkový sval se skrývá pod klíční kostí a velkým prsním svalem. Paralýza svalu není významná.

 • Začátek
  Spojení prvního žebra s chrupavkou.
 • Úpon
  Žlábek na dolní ploše klíční kosti.
 • Činnost
  Stahuje klíční kost dolů a k hrudní kosti, stabilizuje ji při pohybu pletence ramenního

VELKÝ PRSNÍ SVAL – M. PECTORALIS MAJOR

Z latinského slova pectoralis, vztahující se k hrudníku, major, větší.
Společně s malým prsním svalem tvoří přední stěnu podpažní jamky.

 • Začátek
  Klíční hlava: mediální polovina dvou třetin přední strany klíční kosti. Hrudně-žeberní část: přední část rukojeti a těla hrudní kosti. Chrupavky horních šesti žeber. Pochva přímého břišního svalu.
 • Úpon
  Hřeben pod velkým hrbolem pažní kosti. Laterální okraj žlábku mezi hrboly pažní kosti (bicepsový žlábek).
 • Činnost
  Addukce (přitažení) a mediální rotace pažní kosti. Klíční část: flexe a mediální rotace ramenního kloubu, horizontální addukce pažní kosti k opačnému rameni. Hrudně-žeberní část: šikmá addukce pažní kosti k opačnému boku. Velký prsní sval je jedním z nejdůležitějších svalů při stoupání, táhne tělo k fixované paži.
 • Základní funkční pohyb
  Klíční část: pohyb paže vpřed a na druhou stranu těla, například při aplikaci deodorantu do opačné podpažní jamky. Hrudně-žeberní část: táhnout něco shora dolů, například lano při zvonění na zvon.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: raketové sporty (např. tenis), golf, baseball, gymnastika (kruhy a tyč), judo, zápas.
 • Potíže při chronickém napětí nebo zkrácení svalu
  Kulatá záda, omezeno roztažení hrudníku, omezena laterální rotace a abdukce ramen.