Anatomie

SVALY RAMEN

Zahrnuje skupinu svalů, které probíhají mezi lopatkou a pažní kostí a umožňují pohyb v ramenním
kloubu. Vnitřní pažní sval má stejnou funkci, pro jeho polohu jsme jej ale zařadili mezi svalstvo paže.

DELTOVÝ SVAL – M. DELTOIDEUS

Z řeckého slova deltoeides, tvaru řeckého písmene delta.
Deltový sval se skládá ze tří částí: přední, střední a zadní. Střední část se jako jediná skládá z mnoha zpeřených svalových vláken, nejspíše protože abdukce v ramenním kloubu vyžaduje značnou sílu.

 • Začátek
  Přední vlákna: přední hranice a horní povrch zevní třetiny klíční kosti. Střední vlákna: laterální hranice nadpažku lopatky. Zadní vlákna: dolní část hřebene lopatky.
 • Úpon
  Deltová drsnatina pažní kosti (na zevním povrchu).
 • Činnost
  Přední vlákna: flexe a mediální rotace pažní kosti. Střední vlákna: abdukce paže v ramenním kloubu (pouze po iniciaci pohybu svalem nadhřebenovým). Zadní vlákna: extenze a laterální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: natahování se pro něco do strany, zvednutí paže k zamávání.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: hod oštěpem, vrh koulí, raketové sporty, surfování, zvedání těžké váhy.

SVALY ROTÁTOROVY MANŽETY

 Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

NADHŘEBENOVÝ SVAL – M. SUPRASPINATUS

Z latinského slova supra, nad, spina, hřeben.
Nadhřebenový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety, stejně jako sval podhřebenový, malý oblý a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Nadhřebenová jamka lopatky
 • Úpon
  Horní část většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu
 • Činnost
  Zahajuje abdukci ramenního kloubu, na které se v pozdější fázi podílí deltový sval.
 • Základní funkční pohyb
  Příklady: držení nákupní tašky na straně od těla.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: baseball, golf, raketové sporty.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

PODHŘEBENOVÝ SVAL – M. INFRASPINATUS

 latinského slova infra, pod, spina, hřeben.
Podhřebenový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, malý oblý a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Podhřebenová jamka lopatky
 • Úpon
  Mediální plocha většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Zabraňuje dislokaci ramenního kloubu dozadu. Laterální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: česání vlasů vzadu na hlavě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklad: backhand v raketových sportech.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

MALÝ OBLÝ SVAL – M. TERES MINOR

Z latinského slova teres, oblý, minor, menší.
Malý oblý sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, podhřebenový a podlopatkový. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu.

 • Začátek
  Horní dvě třetiny laterální hranice zadní plochy lopatky.
 • Úpon
  Dolní plocha většího hrbolu pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Zabraňuje dislokaci ramenního kloubu vzhůru. Laterální rotace pažní kosti. Mírní addukce pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: česání vlasů vzadu na hlavě.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklad: backhand v raketových sportech.
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Dislokace ramenního kloubu.

PODLOPATKOVÝ SVAL – M. SUBSCAPULARIS

Z latinského slova sub, pod, scapularis, vztahující se k lopatce.
Podlopatkový sval řadíme ke svalům rotátorové manžety stejně jako sval nadhřebenový, podhřebenový a malý
oblý. Rotátorová manžeta zajišťuje kontakt hlavice pažní kosti s kloubní jamkou lopatky během pohybu
v rameni, zabraňuje její dislokaci v kloubu. Podlopatkový sval tvoří větší část zadní stěny podpažní jamky

 • Začátek
  Podlopatková jamka a žlábek podél laterální hranice přední plochy lopatky.
 • Úpon
  Malý hrbol pažní kosti. Pouzdro ramenního kloubu.
 • Činnost
  Stabilizuje glenohumerální kloub, zabraňuje vykloubení hlavice kosti pažní vzhůru tahem deltového svalu, dvojhlavého svalu pažního a dlouhé hlavy tricepsu. Mediální rotace pažní kosti.
 • Základní funkční pohyb
  Příklad: vsunutí ruky do zadní kapsy.
 • Sporty, při kterých je sval intenzivně zapojen
  Příklady: hody v atletice, golf, raketové sporty
 • Pohyby nebo zranění, které mohou poškodit sval
  Zkroucení paže za záda, snaha o vyproštění se z této pozice může poškodit svalový úpon.