Tréninkové plány

Strategie pro mobilitu a motorickou kontrolu

Trénink B
Trénink A

Začátečník

Trénink B

Mírně pokročilý

Trénink A

Mírně pokročilý

Trénink B

Pokročilý

Trénink A

Pokročilý

Trénink B