Grafický návrh venkovní sportoviště

konec realizace

1. 4. 2021

 Venkovní sportoviště půdoris  

délka 30m / šířka 15m

(450m čtverečních)

Před a Po

pohled doprava směrem k rampě

Před a Po

pohled doleva směrem k vrátnici