Grafický návrh chodba

konec realizace

1. 10. 2020

 Chodba půdoris  

délka 40m / šířka 3m

(120m čtverečních)

Před a Po

pohled doprava směrem k vrátnici

Před a Po

pohled doleva směrem k rampě

Grafický návrh venkovní sportoviště

konec realizace

1. 4. 2021

 Venkovní sportoviště půdoris  

délka 30m / šířka 15m

(450m čtverečních)

Před a Po

pohled doprava směrem k rampě

Před a Po

pohled doleva směrem k vrátnici