Trénink B

Vývojová kynezilologie / mírně pokročilý
Cviky ve vývojových polohach

DOPORUČENÍ / TRÉNINKOVÝ SPLIT

- trénink modulujeme dle potřeby počtem serií, opakování a použitím odporu

- můžeme cvičit každý cvik zvlášť nebo formou kruhového tréninku

- pokročilý cvičenci mohou použít jednoruční činky, expandery, závaží

 • 1
  Poloha na zádech / protažení
 • 2
  Poloha na zádech / tlaky
 • 3
  Opora na loktu v nakročení s rotací/ pivotace
 • 4
  Dřep rotace
 • 5
  První napřímení / rotace
 • 6
  Opora na boku / zadní strana ramen
 • 7
  Opora na na čtyřech / protažení do kříže
 • 8
  Protažení kyčlí / nácvik dřepu
 • 9
  Druhé napřímení
 • 10
  Medvěd
 • 11
  Lezení doprava a doleva
 • 12
  Dřep