Vývojová kynezilologie / pokročilý
Turecký zved / Turkish get up / TGU

DOPORUČENÍ / TRÉNINKOVÝ SPLIT

- turecký zved patří k nejkoplexsnějším cvikům ve fitness a měl by být součástí tréninkových plánů néjen všech sportovců

- rozvíjí sílu, mobilitu, koordinaci

- tréninkový objem zvedáme s počtem serií a s přidáváním zátěže do ruky (Kettebells, jednoruční činka, velká osa)

- doporučujeme začínat  bez zátěže a postupně  závaží přidávat, cílem by mělo být zvednout / vertikalizovat polovinu své hmotnosti

Ukázka celého cviku

1. varianta s přísunem nohy 

Ukázka celého cviku

2. varianta  s vymostěním / pokročilejší varianta

 • 1
  Startovní pozice
 • 2
  Zvednutí do opory na loket
 • 3
  Zvednutí do napnuté ruky
 • 4
  Přísun nohy / opora v kleče
 • 5
  Napřímení
 • 6
  Srovnání
 • 7
  Nakročení dopředu
 • 8
  Zakročení
 • 9
  Opora v kleče
 • 10
  Opora v sedě
 • 11
  Opora na loktu
 • 12
  Leh
 • 13
  Návrat do startovní pozice
 • 14
  Přesun kettebells do startovní pozice na druhou stranu