Hodnocení testování

 

„Skóring“ (hodnocení) FMS screeningu

 

Hodnocení pro FMS se skládá ze čtyř možností, přičemž skóre se pohybuje od 0 do 3. Čtyři základní možnosti jsou ve filozofii FMS hodnocení docela jednoduché. Jednotlivec dostane skóre 0, pokud kdykoli během testování pociťuje bolest kdekoli v těle. Pokud se objeví bolest, je přiděleno skóre nula a bolestivé místo je zaznamenáno. Bodové skóre 1 se uděluje, pokud osoba není schopna dokončit pohybový vzorec nebo není schopna zaujmout pozici k provedení pohybu. Bodové skóre 2 se uděluje, pokud je osoba schopna dokončit pohyb, ale musí to nějakým způsobem kompenzovat, aby provedla základní pohyb. Bodové skóre 3 je uděleno, pokud osoba provádí pohyb správně bez jakékoli kompenzace. Celkem je tedy možno získat 21 bodů s tím, že 14 bodů je povazováno za hranici, pod kterou by se neměl dostat žádný z testovaných. Jednoduché vysvětlení je takové, že 14 bodů zpravidla znamená dosažení alespoň 2 bodů v každém testu, respektive možností mít více testů za 1 bod není tak mnoho. Pokud se pohybujeme pod hranicí 14 bodů, tak možností mít vícero testů za jeden bod je již více, a to znamená vyšší riziko horšího pohybu u mnohých segmentů na těle.

Většina testů FMS testuje pravou a levou stranu a je důležité, aby obě strany byly bodovány. Zaznamená se nižší skóre obou stran a započítá se do součtu; je však důležité si všimnout nerovnováhy mezi pravou a levou stranou.

Tři testy mají další clearingové subtesty, které jsou hodnoceny jako pozitivní nebo negativní. Tyto clearingové pohyby berou v úvahu pouze bolest, pokud má osoba bolest, pak je tato část testu hodnocena jako pozitivní a pokud není žádná bolest, je hodnocena jako negativní. Clearingové testy ovlivňují celkové skóre pro jednotlivé testy, ve kterých jsou použity. Pokud má osoba pozitivní clearing test, bude skóre nulové.

Měla by být zaznamenána všechna hodnocení pro pravou a levou stranu a pro testy, které jsou spojeny s clearing testy. Zdokumentováním všech skóre, i když jsou nulové, bude odborník na sportovní rehabilitaci lépe rozumět postižením zjištěným při provádění hodnocení. Je důležité poznamenat, že se zaznamenává pouze nejnižší skóre a zohledňuje se při sčítání celkového skóre. Nejlepší celkové skóre, kterého lze na FMS™ dosáhnout, je dvacet jedna.

 

Jednotlivé FMS testy

1. hluboký dřep

Účel testu: Dřep je pohyb potřebný při většině atletických akcí. Je to připravená pozice a je vyžadována pro většinu silových pohybů zahrnujících dolní končetiny. Hluboký dřep je test, který při správném provedení testuje celkovou mechaniku těla. Hluboký dřep se používá k posouzení oboustranné, symetrické, funkční pohyblivosti kyčlí, kolen a kotníků. Tyč držená nad hlavou hodnotí oboustrannou, symetrickou pohyblivost ramen a také hrudní páteře.

2. překážkový krok

Účel testu: Překážkový krok je navržen tak, aby otestoval správnou mechaniku kroku těla během krokového pohybu. Pohyb vyžaduje správnou koordinaci a stabilitu mezi kyčlemi a trupem při došlapu a také stabilitu v postoji jedné nohy. Překážkový krok hodnotí oboustrannou funkční pohyblivost a stabilitu kyčlí, kolen a kotníků.

3. in - line výpad

Účel testu: In-line výpad se pokouší umístit tělo do polohy, která se zaměří na namáhání simulované během rotačních, zpomalovacích a laterálních pohybů. In-line výpad je test, který umístí dolní končetiny do pozice nůžkového stylu a vyzve trup a končetiny těla, aby odolávaly rotaci a udržovaly správné vyrovnání. Tento test hodnotí pohyblivost a stabilitu kyčle a kotníku, flexibilitu kvadricepsu a stabilitu kolena.

4. mobilita ramen

Účel testu: Test mobility ramene hodnotí oboustranný rozsah pohybu ramene, kombinuje vnitřní rotaci s addukcí a vnější rotaci s abdukcí. Test také vyžaduje normální pohyblivost lopatky a extenzi hrudní páteře.

4b. clearing test

Na konci testu pohyblivosti ramene by měl být proveden clearing test. Tento pohyb není hodnocen, je jednoduše proveden za účelem pozorování reakce na bolest. Pokud se objeví bolest, je celému testu pohyblivosti ramene přiděleno skóre nula. Toto vyšetření je nezbytné, protože impingement ramene může být někdy nezjištěn samotným testováním pohyblivosti ramene.

5. aktivní zvedání rovné nohy

Účel testu: Aktivní zvedání rovné nohy testuje schopnost oddělit dolní končetinu od trupu při zachování stability v trupu. Test aktivního zvedání rovné nohy hodnotí aktivní flexibilitu hamstringů a gastroc-soleus při zachování stabilní pánve a aktivního prodloužení protilehlé nohy.

6. trupová stabilita v pozici kliku (Push-Up)

Účel testu: Test trupové stability push-up testuje schopnost stabilizovat páteř v přední a zadní rovině během uzavřeného řetězce pohybu horní části těla. Test hodnotí stabilitu trupu v sagitální rovině při provádění symetrického pohybu horní končetiny.

6b. clearing test

Na konci testu stability push-up se provádí clearing test. Tento pohyb není bodován; test se jednoduše provádí za účelem pozorování reakce na bolest. Pokud se objeví bolest, je za celý push-up test hodnocení nula. Tento test je nezbytný, protože bolest zad může někdy zůstat při screeningu pohybu neodhalena.

7. rotační stabilita

Účel testu: Test rotační stability je komplexní pohyb vyžadující správnou nervosvalovou koordinaci a přenos energie z jednoho segmentu těla do druhého přes trup. Test rotační stability hodnotí stabilitu trupu ve více rovinách během kombinovaného pohybu horní a dolní končetiny.

7b. clearing test

Na konci testu rotační stability se provádí clearingová zkouška. Tento pohyb není hodnocen, je jednoduše proveden za účelem pozorování reakce na bolest. Pokud se objeví bolest, je celému testu rotační stability uděleno skóre nula. Tento test je nezbytný, protože bolest zad může někdy zůstat neodhalena pohybovým screeningem.

ZNÁTE NÁS Z TV

CHCETE ZAŽÍT TAKY TYTO ÚSPĚCHY?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video