START

Červenec 2024

„Vždy se můžeš zničit….nebo se zlepšit…“.

Tréninkových systémů a trenérů, kteří umí zničit je více, než těch, kteří Vás zlepší. My navrhujeme a ctíme zlepšení.

Vy si vyberte…

SIMPLY FITNESS ACADEMY 

Systematická cesta k dosažení Vašich cílů.

Vzdělávání a trénink s využitím celosvětově uznávaných systému.

 

 

 

 

U nás v Simply Fitness, tzn. i v naší Akademii, jdeme od obecného, ke konkrétnímu. Vnímáme důležitost analýzy a návazných kroků.

Prvním krokem jsou obecné, ale důležité informace vlivu pohybu na naše zdraví. 

Druhý krok je znalost obecných principů silového tréninku.

Třetí krok je analýza.

Další kroky vždy vycházejí z analýzy, Vašich cílů a našich zkušeností.

 

Krok 1

 • Webinář pro všechny příznivce fitness a zdravého životního stylu (online)

Krok 2

 • Webinář - Obecné principy silového tréninku (online)
 • Seminář - Obecné principy silového tréninku praxe (učebna / cvičební plocha)

Krok 3

 • Diagnostika složení těla - InBody
  Měření na bioimpedančním přístroji In Body. Měřením zjistíme váhu svalů a tuků v kg, % podíl svalové hmoty, tuku a vody v těle, bazální/klidový metabolismus, množství útrobního tuku, svalové dysbalance (pravá a levá strana těla).
 • FMS / hodnocení pohybových vzorů
  Diagnostika základních pohybových vzorů, dřep, výkrok, výpad, mobilita kotníku, mobilita ramene, aktivní zdvih nohy, trupová stabilita, rotační stabilita.

Krok 4

 • Korektivní trénink
  V korektivním tréninku, na základě diagnostiky/hodnocení pohybových vzorů (FMS), upřednostňujeme trénink pro kvalitu provedení pohybu (motorickou kontrolu). Jinými slovy, ve fitness a silovém tréninku bychom se neměli snažit pracovat na síle, dokud nedosáhneme optimálního rozsahu pohybu a kontroly nad svým pohybem. Korektivní trénink je vhodný pro všechny, kteří chtějí, nebo už začali s tréninkem (nováčci) a pro klienty, kteří chtějí dostat svou výkonost na nejvyšší možnou úroveň (pokročilý).
 • Korektivní trénink - seminář (učebna)
 • Korektivní trénink - zásobník cviků (online trénink)
 • Osobní trenér

Krok 5

 • Silový pohybový trénink (funkční trénink)
  Je trénink s vahou vlastního těla s použitím volných vah. Silový pohybový trénink můžeme taky nazvat trénink s neurosvalovou odezvou, jeho zaměření je primárně na zdraví a sílu (v pohybové rovině). Trénink je vhodný pro klienty, kteří chtějí zlepšovat kvalitu a maximální sílu v pohybovém vzoru.
 • Silově pohybový trénink - seminář (učebna)
 • Silově pohybový trénink - zásobník cviků (online trénink)
 • Osobní trenér

Krok 6

 • Silový tvarovací trénink (fitness a kulturistický trénink)
  Je trénink za využití volných vah a izolovaných stanovišť, trénink, díky kterému zrychlujeme náš metabolismus a tvarujeme naši postavu. Silový tvarovací trénink můžeme také nazvat trénink s metabolickou odezvou, jeho zaměření je primárně na zdraví (v metabolické rovině), krásu a estetiku. Silový tvarovací trénink je vhodný pro klienty, kteří znají základy korektivního a silového pohybového tréninku a také chtějí tvarovat své tělo. 
 • Silově tvarovací trénink - seminář (učebna)
 • Silově tvarovací trénink trénink - zásobník cviků (online trénink)
 • Osobní trenér