Zásobník cviků

Hlezenní kloub
Kolenní kloub a kyčelní kloub
Záda - hrudník - ramenní kloub