Korektivní postupy

(základní pohybové vzory a pohyby)

Dřep

Shyb - veslování

Klik

Rotace

Kyčelní ohyb