Co bychom měli vědět ?

Základní pojmy pro silový trénink jako objem, intenzita, série, opakování, tempo, overloading, maximální síla, 1 - RM (opakovací maximum), superkompenzace, progresivní zvyšování zátěže jsme probrali v kapitole.

V této kapitole se budeme věnovat jak s těmito pojmy pracovat, pokud Vašim tréninkovým cílem je nabírání svalové hmoty a tvarování postavy.

 

Specifika pro nabírání svalové hmoty

a tvarovaní postavy

 

 • Frekvence
  Tréninkový split - jak často procvičujeme všechny svalové partie = pro trénink nabírání svalové hmoty a tvarování postavy to bude vysokofrekvenční trénink (trénink minimálně 2 x týdně pro každou svalovou partii).
 • Objem
  Počet sérií násobený počtem opakování v tréninku pro danou svalovou partií.
 • Intenzita
  Naložena váha na čince - pro hypotrofický trénink = 65% - 75% RM.
 • Hypertroficky a tvarovací trénink se vyznačuje vysokým objemem pracovních sérií
  Při intenzitě v rozmezí 65% - 75% - RM ( ideální opakovací rozhraní 8 op - 12op).
 • Proteosyntéza - růst svalové hmoty.
  Je ve svalových buňkách zvýšena po dobu 24 - 36 hodin po posilovacím tréninku. Proto je třeba trénovat všechny svalové partie minimálně 2 x týdně = rozdělení svalových partií do tréninkového splitu.
 • Ideální trénink pro nárůst svalové hmoty a tvarování postavy by měl spojovat jak stimulaci svalových bílkovin, tak nárůst objemu energetických zásob svalu (metabolická odezva).

Specifika pro trénink maximální síly

 

 • Frekvence
  Tréninkový split - jak často procvičujeme všechny svalové partie = pro trénink síly to bude nízkofrekfenkční trénink (trénink ob 4 dny a více pro daný cvik).
 • Objem
  Počet sérií násobený počtem opakování v tréninku pro daný cvik ( dřep, bench press, mrtvý tah).
 • Intenzita
  Naložena váha na čince - pro trénink síly = 85% - 100 % - RM.
 • Trénink síly se vyznačuje nižším objemem pracovních sérii, při vysoké intenzitě.
  Při intenzitě v rozmezí 85% - 100% - RM ( ideální opakovací rozhraní 5 op - 1 op) .
 • Neurosvalová odezva - trénink síly.
  Vysoké nároky na CNS (centrální nervový systém) výší nároky na regeneraci CNS, delší pauzy mezi pracovními sériemi (4 až 8minut) delší pauzy mezi tréninkovými bloky (3 až 7 dnů), perfektní zvládnutá technika cviku / versus velká pravděpodobnost zranění.
 • Ideální trénink pro nárůst síly by měl spojovat
  Trénink centrálního nervového systému, trénink motorické kontroly, dostatečnou dobu regenerace = perfektní technická připravenost jedince.
 • V tréninku maximální síly pracujeme s komplexnímí cviky, dřep, mrtvý tah a bench press = cviky silového trojboje + shyb.
  Jedná se o komplexní cviky a zároveň základní pohybové vzory, proto se problematice tréninku maximální síly věnujeme detailněji v kapitole Silově pohybový trénink.
 • Progresivním zlepšováním maximální síly 1 - RM ( osobní maxima )
  Jde v ruku v ruce s progresivním zlepšováním při tréninku na 65 až 75% RM (trénink na nabírání svalové hmoty) středně pokročilý cvičenec bude ze zařazování velkých komplexních cviků v perfektní technice do tvarovacího tréninku výrazně profitovat.

Práce svalů

 

 • Agonista
  Hlavní vykonavatel pohybu / sval který vykonává hlavní pohyb.
 • Synergista
  Spoluhráč / sval který se zúčastňuje stejného pohybu jako agonista.
 • Antagonista
  Protihráč / sval který působí opačným směrem.
 • Antagonistický trénink svalových skupin
 • Antagonistický trénink v pohybovém vzoru
 • Bilaterální deficit
  Je definován jako snížená celková aktivita primárního hybače (pracujícího svalu) při provádění pohybu oběma končetinami ve srovnání s provedením pouze jednou končetinou. Výsledkem je, že součet výkonů odděleně pracujících svalů na obou končetinách je vyšší, než když pracují obě končetiny současně a přitom zvedají větší zátěž.
 • Bilatelární cvik - (oboustranný)
  Zapojení obou končetin příklad: dřep - klik - shyb
 • Unilatelární cvik - (jednostranný)
  zapojení jedné končetiny při pohybu příklad : dřep na jedné noze, - klik na jedné ruce, - přítahy s TRX jednoruč.
 • Otevřený pohybový řetězec.
 • Uzavřený pohybový řetězec.
 • Jak chápat Silově tvarovací trénink v konceptu SIMPLY FITNESS

 Základní pojmy

 

 • Svalová skupina
  Skupina svalů, která vykonává stejný pohyb.
 • Cvik
  Pohyb, druh tělesného cvičení (dřep, kliky na bradlech, legg press)
 • Opakování
  Jedno provedení cviku (cyklus dvou pracovních fází) Za jedno opakování se považuje spojení koncetrického pohybu (svaly se zkracují) a excentrického pohybu (svaly se natahují).
 • Série
  Je několik opakování téhož cviku, provedených bez přestávky.
 • Přestávka / pauza
  Je chápana většinou jako časová prodleva mezi jednotlivými sériemi / nástupy / bloky.
 • Tréninková jednotka
  Pohybová činnost - trénink zahrnutý do jedné návštěvy fitness centra / tělocvičny.
 • Tréninkový plán
  Návod, v němž je navrhnut celý trénink. Obsahuje seznam a pořadí cviků, počet sérií, počet opakování, váhu (intenzitu) a tempo a pauzu.
 • Zdvih
  Je zvedání činky po svislé či obloukovité dráze vzhůru (bicepsový zdvih) pohyb ze spoda nahoru.
 • Tlak
  Používá se pro všechny tlakové cviky (s jednoručkami, s velkou činkou, na strojích)
 • Přítah
 • Stahování
 • Kladka
 • Silová křivka
 • Obměna rekrutačního vzorce
 • Přemíra komplexních cviků

 Kulturistické tréninkové principy

 

 • 1
  Princip jednoduchých sérií
 • 2
  Princip složitých sérií