Co bychom měli vědět?

„See What You´re Made of“ (inbody.cz) aneb v překladu: „Podívejte se, z čeho jste tvořeni.“

Tento slogan, kterým se pyšní úvod stránky výrobců InBody, je více než přesný. Díky diagnostice na přístroji InBody získáte s vysokou přesností informace o tom, jaký je aktuální stav Vašeho těla, a to v podobě řady parametrů.

Jedná se o rychlou a neinvazivní metodu, přesněji o BIA (bioimpedanční analýzu). To znamená, že vycházíme z odlišných elektrických vlastností jednotlivých typů tkání – tyto vlastnosti se odvíjejí od množství vody, kterou obsahují (např. sval obsahuje více vody než tuk a je tudíž lepším vodičem elektrického proudu).

Díky toho získáte objektivní výsledky – proto také jeden z článků výrobce říká: „Přístroje InBody Vám nenadržují a ani je nejde podplatit,“ (inbody.cz, 2017).

Proč je dobré znát své složení těla?

 

Složení těla je jedním ze základních ukazatelů zdatnosti, a je tak limitujícím faktorem pohybového zatížení. Současná populace se vyznačuje nadváhou a obezitou, což je spojeno se zdravotními riziky. (Zdravotně preventivní pohybové aktivity, muni.cz, ©2018)

Nadváha a obezita

Nadměrná hmotnost je nejčastěji spojována s nemalými komplikacemi v rámci kardiovaskulárního systému (ischemická choroba srdeční, tj. infarkt; aterosklerotické pláty, hypertenze, vysoký cholesterol, cévní mozková příhoda, tj. mrtvička), ale není to jediný ohrožený systém. Díky dlouhodobým vysokým hladinám krevního cukru často dochází k rozvoji metabolické poruchy – diabetes mellitus II. typu (cukrovka) (muni.cz, ©2018). Z důvodu vysoké hmotnosti je mmj. zatěžován také pohybový systém, jelikož jsou zvýšené nároky na klouby a páteř. V neposlední řadě se jedná také o psychosociální komplikace, jako jsou diskriminace ve společnosti, úzkosti, nízké sebevědomí, či vznik poruch příjmu potravy (stob.cz, ©2014).

Na vzniku obezity se podílí řada faktorů, avšak často se jedná o nevyvážený životní styl dotyčného. K nárůstu hmotnosti dochází při dlouhodobé pozitivní energetické bilanci (příjem převyšuje výdej). Mezi další faktory se řadí mmj. chronický stres, hormonální poruchy (hyperfunkce štítné žlázy…), nedostatek spánku, některé léky (antidepresiva…), sociální faktory (návyky rodiny, vliv kolektivu…), genetické faktory a řada dalších (nzip.cz, 2024).

Podváha a podvýživa

Opačným a taktéž rizikovým stavem je podváha a podvýživa. Co se Evropy týče, tak trpí podváhou nejvíce mladší ženy a pak lidé po 70. roce věku. Rizika se odvíjí od stupně podváhy. Při mírné podváze jsou projevy nenápadné (únava, vyčerpání, bez projevů), avšak u těžké podváhy se rizika zvyšují. Mezi ně patří například snížení schopnosti imunitních odpovědí (riziko infekcí a pomalejší zotavení), regenerace, reprodukčních funkcí (snížené libido, poruchy plodnosti, poruchy menstruačního cyklu), ale také může docházet k osteoporóze (snížení hustoty kostí) (nzip.cz, 2024).

Příčin, proč k podváze dochází, je více. Jednou z příčin je snížený přísun stravy, ať už u osob s poruchou příjmu potravy, nebo třeba u sportovců s nadměrným energetickým výdejem. Dále k ní často dochází u nemocí, při kterých je zvýšená energetická potřeba (zhoubné nádory, AIDS, hyperfunkce štítné žlázy…), nebo u stavů, kdy je snížená schopnost vstřebávání živin ve střevech (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, celiakie, infekce tasemnicí…) (nzip.cz).

Dlouhodobý nedostatek některých z živin vede k podvýživě (tzv. malnutrice). Podvýživa je často spojována pouze s podváhou, nicméně podvýživou mohou trpět i lidé s normální váhou, ale také osoby obézní (jelikož kalorický příjem být nízký nemusí). (nzip.cz, 2024)

Je tedy víc než jasné, že složení těla ovlivňuje kvalitu života. A právě díky kvalitním informacím, které z InBody diagnostiky získáte, můžete maximalizovat Vaše pokroky.

Jak se připravit na měření?

 

Pro získání validních výsledků je třeba dodržet několik kroků 

-        Dostatečná hydratace den před měřením

-        Těsně před měřením použít toaletu

-        Sundat šperky, hodinky (a jiné kovové předměty)

-        Měření probíhá bez bot i ponožek

-        Bez jídla minimálně 3 hodiny před měřením (doporučujeme ráno na lačno)

-        Bez sportovní aktivity 6 hodin před měřením

-        Při měření v zimě se doporučuje krátce zahřát (př. pár dřepů)

-        Dlaně a chodidla před měřením nekrémovat

-        V případě suché kůže na dlaních a chodidlech je vhodné navlhčit

-        Při pravidelném měření vytvořit podobné podmínky (podobný čas, hydratace…)

-        Zákaz měření u osob těhotných a s kardiostimulátorem