SLOVNÍK - KNIHOVNA POJMŮ 

1.

Názvosloví používaných systémů

 

 • FMS
  Je nástroj používaný k vyhodnocení pohybových vzorců jednotlivce a identifikaci potenciálních oblastí dysfunkce, které by mohly vést ke zranění nebo omezení výkonu.
 • SFMS
  Je komplexní systém hodnocení pohybu určený k identifikaci dysfunkčních pohybových vzorců, které mohou přispívat k bolesti a fyzickým omezením.
 • DNS
  Je rehabilitační přístup, který se zaměřuje na optimalizaci a obnovu pohybových vzorců těla využitím principů vývojové kineziologie.
 • Triggerpoint
  Je lídrem v oboru automasážních pomůcek, který je známý svými inovativními produkty a závazkem ke vzdělávání.
 • HAMMER STRENGTH
  Je renomovaná značka ve fitness průmyslu, známá svým vysoce kvalitním posilovacím vybavením.
 • RADD roller
  Společnost RAD Roller poskytuje všestranné nástroje pro SMR (myo-fasciální uvolnění) navržené tak, aby pomohly jednotlivcům zmírnit svalové napětí, zlepšit pohyblivost a zotavení.
 • EXOS
  EXOS je lídrem v oblasti lidské výkonnosti a nabízí komplexní tréninkové, výživové a rehabilitační služby sportovcům, vojenskému personálu a firemním klientům. Prostřednictvím svého integrovaného přístupu a závazku k dokonalosti pomáhá EXOS jednotlivcům a organizacím dosáhnout špičkového výkonu, zlepšit zdravotní výsledky a zlepšit celkovou kvalitu života.
 • InBody
  Je neinvazivní analýza složení těla pomocí pokročilé technologie bioelektrické impedanční analýzy (BIA). Poskytuje podrobný popis tělesného složení jednotlivce, včetně svalové hmoty, tukové hmoty, vody v těle a dalších klíčových metrik.

2.

Obecné názvosloví - globální pojmy

 

 • Trénink
  Trénink zahrnuje systematický proces fyzického nebo mentálního cvičení za účelem zlepšení výkonu nebo získání určité dovednosti.
 • Pohyb
  Pohyb je fyzická aktivita, při které tělo mění svou polohu. Může zahrnovat chůzi, běh, skákání, tanec a další formy tělesné aktivity
 • Posilování
  Posilování je cvičení zaměřené na zvyšování svalové síly a vytrvalosti pomocí vah nebo odporu.
 • Welness
  Wellness zahrnuje celkovou péči o fyzické, mentální a emocionální zdraví, často prostřednictvím zdravé výživy, cvičení a relaxačních technik.
 • Fitness
  Fitness označuje celkový stav fyzické zdatnosti a zdraví, často spojený s pravidelným cvičením a zdravým životním stylem.
 • Kulturistika
 • Funkční welness
  Funkční wellness je holistický přístup ke zdraví a pohodě, který se zaměřuje na udržení a zlepšení schopnosti člověka dobře fungovat ve všech aspektech života.
 • Funkční welness
  Funkční wellness je holistický přístup ke zdraví a pohodě, který se zaměřuje na udržení a zlepšení schopnosti člověka dobře fungovat ve všech aspektech života.
 • Fyzioterapie
  Fyzioterapie je zdravotnický obor zaměřený na léčbu pohybového aparátu pomocí specifických metod a přístupů, jako jsou cvičení, masáže a různé terapie.
 • Držení těla - postura
  Držení těla odkazuje na způsob, jakým člověk drží své tělo při stání, sezení nebo pohybu. Správné držení těla může pomoci předcházet bolestem a zraněním.
 • Diagnostika
  Diagnostika je proces identifikace nemoci nebo zdravotního stavu na základě symptomů, testů a vyšetření.
 • Bolest
  Bolest je nepříjemný smyslový a emocionální zážitek spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozením tkáně.
 • Stres
  Stres je reakce těla na náročné nebo ohrožující situace, která může být fyzická, mentální nebo emocionální.

3.

 „Biologické“ názvosloví (souvislost s vnitřním prostředím organismu)

 

 • Tensegrita (biotensegrita)
  Tato teorie je založená na představě, že naše těla spoléhají na integritu napěťových sil v rámci fasciálních tkání. Síly tak primárně proudí skrze naše fasciální struktury a svaly, namísto toho, aby se při zvládání zátěže spoléhaly na kosterní oporu.
 • Sval
  „Orgán“ v těle, který se dokáže stahovat a uvolňovat, aby následně vyvolal pohyb nebo stabilizoval klouby.
 • Svalová skupina
  Skupina svalů, která vykonává určitý pohyb.
 • Pojivové tkáně (pojiva)
  Tkáně, které poskytují oporu a strukturu tělu, včetně šlach, vazů, fascií, chrupavek a kostí.
 • Fascie (fasciální systém)
  Fasciální síť je všudypřítomná a vytváří trojrozměrný obal pokrývající tělo člověka od konečků prstů na nohou doslova až po hlavu. Někteří autoři dokonce používají termín čtyřrozměrná struktura, protože fascie jednoduše přesahují 3 fyzické dimenze (šířka, výška a hloubka) a poukazují tak na hodnotu nervové a smyslové složky. Nejvíce odpovídající je přirovnání k pavučině. Pavučinová síť je pružná, adaptabilní a odolná stejně jako ta fasciální a na různé vnější vlivy reagují téměř stejně. Mimo jiné vydrží i velké pnutí a unese několikanásobek váhy chycené kořisti.
 • Šlacha
  Pevný pás vazivového vaziva, který spojuje sval s kostí a přenáší sílu generovanou svalem do kosti, což umožňuje pohyb.
 • Šlacha
  Pevný pás vazivového vaziva, který spojuje sval s kostí a přenáší sílu generovanou svalem do kosti, což umožňuje pohyb.
 • Kloub
  Místo (anatomická struktura), kde se setkávají dvě nebo více kostí, což umožňuje pohyb.
 • Kloubní pouzdro
  Vláknitá struktura, která obklopuje kloub, poskytuje stabilitu a obsahuje synoviální tekutinu pro lubrikaci kloubu.
 • Úpon
  Uchycení svalové šlachy ke kosti, která se pohybuje při kontrakci svalu.
 • Kost
  Pevný orgán, který tvoří kostru obratlovců, poskytuje strukturální podporu, ochranu orgánů a kotevní body pro svaly.
 • Myotendinózní junkce (MTJ)
  Oblast, kde se svalová vlákna spojují se šlachovými vlákny (kolagenová vlákna), což umožňuje přenos síly ze svalu na šlachu.
 • Spoušťový bod
  Lokalizovaná oblast svalového napětí nebo citlivosti, často spojená s hmatatelnými „uzlíky“ nebo celými „pruhy“ ve svalových vláknech, které mohou způsobit bolest lokálně nebo ji přenést do jiných oblastí.
 • Adheze
  Abnormální oblasti tkáně, které se tvoří uvnitř svalů či pojivových tkání a orgány, často v důsledku poranění, operace nebo zánětu, omezují normální pohyb a způsobují bolest.
 • Spazmus
  Náhlá, mimovolní kontrakce svalu nebo skupiny svalů, která často způsobuje bolest, ztuhlost nebo křeče.
 • Jizva
  Je přirozený způsob, jak se tělo hojí a nahrazuje ztracenou nebo poškozenou kůži. Jizva se obvykle skládá z vazivové tkáně.
 • Ischemie
  Stav, kdy srdce (fungující zjednodušeně jako čerpadlo) nemůže přes arteriosklerózou zúžené věnčité tepny dostávat dost krve.

 4.  

„Neurologické“ názvosloví (souvislost s nervovou soustavou a organismem)

 

 • Propriorecepce
  Jedná se o schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností. Propriocepce je nezbytná pro správnou koordinaci pohybu, svalový tonus, průběh některých reflexů, registraci změny polohy těla atd.
 • Interocepce
  Pocit vnitřního stavu vlastního těla, včetně pocitů, jako je bolest, teplota, hlad, žízeň a viscerální pocity (např. tlukot srdce, trávení). Interocepce hraje klíčovou roli v regulaci fyziologických procesů a udržování homeostázy.
 • Mechanocepce
  Smyslový proces, při kterém jsou mechanické podněty, jako je tlak, protažení, vibrace a propriocepce (smysl pro polohu těla a pohyb), detekovány specializovanými receptory (mechanoreceptory) v kůži, svalech, šlachách, kloubech a vnitřní ucho.
 • Nervosvalová odezva (neuromuskulární odezva)
  Fyziologická reakce nervového systému a svalů na podněty, včetně smyslových vstupů, motorických povelů a reflexních akcí. To zahrnuje procesy, jako je svalová kontrakce, relaxace a koordinace.
 • Nervosvalová komunikace
  Se týká interakce mezi nervovým systémem a svaly, která je klíčová pro regulaci pohybu a funkci těla. Tento proces zahrnuje několik klíčových prvků (motorickou jednotku, nervové impulsy, neuromuskulární spojení).
 • Nervové impulsy
  Informace o pohybu a kontrakci svalů jsou přenášeny pomocí nervových impulsů z motorických neuronů do svalových vláken. Tyto impulsy řídí, jak svaly kontrahují a relaxují, což umožňuje pohyb a funkčnost svalů.
 • Neuromuskulární spojení
  Tento termín zahrnuje místo, kde se nervové zakončení setkává se svalovou membránou a dochází k uvolnění neurotransmiterů (např. acetylcholin), které stimulují svalové vlákno ke kontrakci.
 • Neurologické stavy
  Zdravotní problémy a onemocnění jako je artritida mohou způsobit zánět kolem kloubu.
 • Motorická jednotka
  Funkční jednotka složená z motorického neuronu a svalových vláken, která inervuje. Motorické jednotky se liší velikostí a řídí jemné nebo hrubé pohyby v závislosti na jejich velikosti a vzoru náboru.
 • Motorická kontrola (řízení motoriky)
  Proces, kterým nervový systém koordinuje a reguluje dobrovolné pohyby a činnost svalů. Řízení motoru zahrnuje integraci senzorických informací, motorické plánování a provádění pohybů k dosažení požadovaných výsledků.
 • Práh bolesti
  Bod, kdy je podnět vnímán jako bolestivý. Liší se mezi jednotlivci a může být ovlivněna faktory, jako je genetika, tolerance, psychický stav a umístění a povaha podnětu.
 • Svalová vřeténka
  Specializované smyslové orgány umístěné v kosterních svalech, které detekují změny délky svalů a rychlosti natahování. Svalová vřeténka přispívají k propriocepci a regulují svalový tonus a reflexy.
 • Golgiho šlachová tělíska (Golgiho šlachový orgán)
  Smyslové receptory umístěné ve šlachových vláknech v blízkosti spojení se svaly. Golgiho šlachové orgány detekují změny napětí šlach a poskytují zpětnou vazbu centrálnímu nervovému systému, aby zabránily nadměrné síle při svalové kontrakci, čímž chrání svaly před zraněním.
 • Streč reflex
  Strečový reflex může změnit vnímání vztahu mezi délkou a napětím a ovlivnit vstupy používané jak pro mobilitu, tak motorickou kontrolu.
 • Guarding reflex
  Guarding reflex je reflex, který snižuje rozsah pohybu z důvodů bolesti, nebo předchozí bolestivé zkušenosti.

5.  

Pohybové názvosloví (souvislost s pohybem)

 

 • Flexibilita
  Je definována jako „schopnost svalu nebo svalových skupin pasivně se prodlužovat prostřednictvím rozsahu pohybu.
 • Mobilita
  Je schopnost kloubu aktivně se pohybovat prostřednictvím rozsahu pohybu. Mnoho dalších struktur definuje, jak dobrá je mobilita člověka. Nejde jen o svaly natahující se přes kloub, ale také o to, jak daleko se kloub v kloubním pouzdru pohybuje. Mobilita také bere v úvahu složku motorického řízení v rámci nervového systému. Jednoduše řečeno, mobilita představuje množství rozsahu pohybu, které má kloub, nebo série kloubů k dispozici a to, jak snadno dokáže / dokážou tento rozsah aktivně využít. Bez kvalitní mobility, stabilita a motorická kontrola nemůže a také nedosáhne svého maxima.
 • Stabilita
  Schopnost odolávat síle, schopnost konstrukčního systému (lidského organismu) bezpečně přenášet různá zatížení na zem.
 • Síla
  Schopnost jednotlivých prvků (částí těla – kosti, klouby, pojiva), které dohromady tvoří konstrukční systém (lidské tělo) vyvinout sílu a odolat / překonat zatížení, které na něj působí.
 • Strečink
  Strečink je proces, který se zaměřuje na protažení svalů za účelem zvýšení flexibility, uvolnění svalového napětí a zlepšení rozsahu pohybu.
 • Statický strečink
  Při statickém strečinku se jednoduše drží jedna pozice nebo roztažení svalu po dobu určitého času (obvykle 15-60 sekund).
 • Pasivní strečink
  Pasivní strečink zahrnuje použití externí síly, jako je gravitace, nebo pomoc druhé osoby (například trenéra nebo terapeuta), k zvýšení rozsahu pohybu v klidu.
 • Aktivní strečink
 • Dynamický strečink
  Dynamický strečink zahrnuje kontrolované pohyby a opakování, které postupně zvyšují rozsah pohybu a připravují svaly na dynamickou aktivitu.
 • Roviny pohybu
  Roviny pohybu se používají k popisu směru a orientace pohybu lidského těla. Každá rovina je definována jako imaginární rovina, která prochází tělem a umožňuje specifický typ pohybu.
 • Frontální rovina
  Frontální rovina dělí tělo na přední (ventrální) a zadní (dorzální) části. Pohyb v této rovině probíhá kolmo k boční rovině těla. Typickými pohyby ve frontální rovině jsou například zdvihnutí ramen nebo boční úklon těla.
 • Sagitální rovina
  Sagitální rovina dělí tělo na levou a pravou část. Pohyb v sagitální rovině probíhá rovnoběžně s boční rovinou těla. Typickými pohyby ve sagitální rovině jsou například ohyb a přímek či krok dopředu nebo dozadu.
 • Transverzální rovina
  Transverzální rovina dělí tělo na horní (kranioventrální) a dolní (caudoventrální) části. Pohyb v této rovině probíhá kolmo k podélné ose těla. Typickým pohybem v transverzální rovině je rotace těla nebo hlavy.
 • Pohyby v kloubech
  Pohyby v kloubech jsou základní anatomické termíny popisující směr a rozsah pohybu, které jsou možné v kloubech lidského těla.
 • Pohyby v kloubech
  Pohyby v kloubech jsou základní anatomické termíny popisující směr a rozsah pohybu, které jsou možné v kloubech lidského těla.
 • Flexe
  Flexe je pohyb, který zmenšuje úhel mezi kostmi nebo částmi těla. Jednoduše řečeno, je to ohýbání v kloubech, které zmenšuje úhel mezi dvěma kostmi. Příkladem může být ohyb lokte nebo ohyb kolene.
 • Extenze
  Extenze je pohyb, který zvětšuje úhel mezi kostmi nebo částmi těla. Je to protiklad flexe. Příkladem může být natahování nohy nebo narovnání paže.
 • Abdukce
  Abdukce je pohyb, který odvádí končetinu nebo část těla od střední osy těla. Je to pohyb směrem ven. Příkladem může být odvedení paže stranou od těla.
 • Addukce
  Addukce je pohyb, který přibližuje končetinu nebo část těla ke střední ose těla. Je to pohyb směrem k tělu. Příkladem může být přitáhnutí paže k tělu po odvedení do strany.
 • Zevní rotace
  Zevní rotace je pohyb, který rotuje (otáčí) část těla nebo končetinu směrem ven od střední osy těla. Příkladem může být otočení ramene tak, že dlaně směřují dopředu a ven.
 • Vnitřní rotace
  Vnitřní rotace je pohyb, který rotuje (otáčí) část těla nebo končetinu směrem dovnitř k střední ose těla. Příkladem může být otočení ramene tak, že dlaně směřují dozadu a dovnitř.
 • Cirkumdunkce
  Cirkumdukce je složitější pohyb, který kombinuje flexi, extenzi, abdukci a addukci tak, že končetina nebo část těla kreslí kruhové pohyby kolem kloubu. Příkladem může být kroužení ramenem nebo kyvadlový pohyb.
 • Antiextenze
  Zabránění extenze (záklonu) trupu.
 • Antilatelární flexe
  Zabránění ohybu pánve a trupu.
 • Antirotace
  Zabránění rotace – kontrolovaná rotace.
 • Svalový řetězec (smyčka)
  Často nazývaný také svalová smyčka nebo myofasciální řetězec, je koncept v anatomii a biomechanice, který popisuje interakce mezi různými svaly a fasciemi (obalovými tkáněmi), které pracují společně při vykonávání pohybu.
 • Otevřený kinematický řetězec
  Noha není na zemi (předkopávání v sedě na stroji, zakopávání v sedě na stroji, karatistický kop ve výskoku).
 • Uzavřený kinematický řetězec
  Noha je vždy na zemi (chůze, běh).

6.  

 Tréninkové názvosloví (souvislost s tréninkem)

 

 • Rozcvičení (Warm-up)
  Před cvičením nebo fyzickou aktivitou prováděný proces, který má za účel připravit tělo na zátěž a snížit riziko zranění.
 • Docvičení“ (Cool down)
  Je proces prováděný po hlavním tréninku nebo fyzické aktivitě, který pomáhá tělu postupně se vrátit k normálnímu stavu
 • Cvik
  Pohyb, druh tělesného cvičení (dřep, kliky na bradlech, leg press)
 • Opakování
  Jedno provedení cviku (cyklus dvou pracovních fází) Za jedno opakování se považuje spojení koncentrického pohybu (svaly se zkracují) a excentrického pohybu (svaly se natahují).
 • Serie
  Je několik opakování téhož cviku, provedených bez přestávky.
 • Variabilita (ve vztahu k tréninku)
  Různorodost nebo rozmanitost cvičebních technik, programů a metod používaných při tréninku, aby se dosáhlo různých cílů, jako je zlepšení síly, vytrvalosti nebo mobility
 • Tréninková jednotka
  Pohybová činnost – trénink zahrnutý do jedné návštěvy fitness centra / tělocvičny.
 • Tréninkový plán - protokol
  Návod, v němž je navrhnut celý trénink. Obsahuje seznam a pořadí cviků, počet sérií, počet opakování, váhu (intenzitu) a tempo a pauzu.
 • Přetrénování
 • Přetížení
  Dlouhodobý vztah přetrénování spojený s fyzickou a psychickou únavou.
 • Stagnace
  Se obecně označuje za stav, kdy dochází k zastavení nebo nedostatečnému pokroku v určitém procesu, situaci nebo vývoji.
 • Progrese
  Ztížení pohybu (cviku)
 • Regrese
  Zjednodušení pohybu (cviku)
 • Bilaterární deficit
  Je definován jako snížená celková aktivita primárního hybatele (pracujícího svalu) při provádění pohybu oběma končetinami ve srovnání s provedením pouze jednou končetinou. Výsledkem je, že součet výkonů odděleně pracujících svalů na obou končetinách je vyšší, než když pracují obě končetiny současně, a přitom zvedají větší zátěž.
 • Bilaterární cvik
  Zapojení obou končetin příklad: dřep – klik – shyb.
 • Unilaterární
  Zapojení jedné končetiny při pohybu příklad: dřep na jedné noze, - klik na jedné ruce, - přítahy s TRX jednoruč.
 • Hypertonie
  Je stav, při kterém jsou svaly nebo tkáně napjaté nebo stlačené více než normálně. V kontextu krevního tlaku, hypertonie se vztahuje k vysokému krevnímu tlaku, což může představovat riziko pro srdce, cévy a další orgány.
 • Hypertrofie
  Znamená zvětšení velikosti nebo objemu buňky nebo tkáně. V kontextu svalů, hypertrofie označuje zvýšení velikosti svalových vláken, což se často dosahuje cvičením a zátěží. Například, když svaly rostou a zvětšují se, může dojít k hypertrofii.
 • Frekfence tréninku
  Počet tréninků provedených za týden, přesněji řečeno, kolikrát je svalová skupina procvičena týdně.
 • Objem tréninku
  Počet sérií násobený počtem opakování v tréninku pro danou svalovou partií nebo součin mezi počtem opakování x sérií x zvednutou zátěží.
 • Intenzita - úsilí tréninku
  Může být definována jako úsilí a % z jednoho maximálního opakování (% 1RM) nebo prostřednictvím maximálních zón opakování (RM’s). Naložena váha na čince – pro hypotrofický trénink = 65% - 75% RM
 • Tempo
  Jak rychle dochází k přemístění váhy nebo provedení pohybu
 • Zatížení
  Je kumulativní množství cvičení, které děláme, obvykle měřené za týden. Dá se měřit tak, že vezmete v úvahu několik věcí – především dobu trvání tréninku, jeho objem a intenzitu.
 • Odpočinek - pauza
  Časová prodleva mezi jednotlivými sériemi / nástupy / bloky.
 • Výběr cviků
  Složení daného tréninku.
 • Tréninkový split
  Jak často procvičujeme všechny svalové partie = pro trénink nabírání svalové hmoty a tvarování postavy to bude vysokofrekvenční trénink (trénink minimálně 2 x týdně pro každou svalovou partii).