Jakou spojitost mají cukry se cvičením

Co je GLUKÓZA? Jednoduše řečeno krevní nebo také hroznový cukr. Glukóza je nejznámějším monosacharidem, což je základní sacharid, který už nelze dále dělit na jednodušší sacharidy. Je také nejrychlejším zdrojem energie pro všechny buňky v těle. Pro mozek i červené krvinky je zcela nezbytná a výrazný pokles glukózy v krvi může vyvolat jejich poruchu.

Zásobu cukrů(sacharidů) nalezneme v těle na třech místech.

  1. Část sacharidů můžeme najít v trávicím traktu v různém stupni natrávení.
  2. Část sacharidů se pohybuje v krvi ve formě krevního cukru – glukózy.
  3. Část sacharidů uložených ve formě glykogenu se nachází ve svalech a játrech.

Co je GLYKOGEN? Glykogen je zásobní cukr v lidském těle. Tato energie je v těle určena k výkonu, uložena je ve svalech a v játrech.

Co je jaterní glykogen?Při poklesu koncentrace glukózy v krvi se jaterní glykogen štěpí na glukózu. Jednoduše řečeno, při nedostatku glukózy v krvi se glykogen dokáže přeměnit na glukózu, která se jako rychlý zdroj energie uvolní do krve. Zároveň nám glykogen při hladovění udržuje stabilní hladinu krevního cukru.

Co je svalový glykogen? Svalový glykogen se na rozdíl od jaterního štěpí jen pro potřebu daného svalu a vzniklá glukóza se do krve nedostává, je totiž metabolizována jako zdroj energie pro svalovou práci.

Glykogen se ukládá z 1/3 v játrech a ve 2/3 ve svalech. U trénovaných sportovců jsou zásoby glykogenu mnohem větší než u netrénovaných, závisí to samozřejmě i na výživě a jedinci samotném, ale čím více aktivní svalové hmoty máme, tím více jsme schopní zásobní energie ve svalech uložit.

Pokud jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, jako náhradní zdroj energie přichází na řadu aminokyseliny, tím dochází k rozpadu svalové hmoty, ale o aminokyselinách si více povíme v jiném článku.

Co je GLYKÉMIE? Glykémii se rozumí hladina glukózy v krvi. V lidském těle je udržována v relativně úzkém rozmezí. Pokud není glukóza buňkami přímo využita jako zdroj energie, ukládá se do zásoby ve formě glykogenu (složený cukr, hlavně v játrech) a při nedostatku se z něj uvolňuje. Nadbytek glukózy přijatý potravou může být také po přeměně na triacylglyceroly (tuky) skladován v tukové tkáni.

Co znamená HYPOGLYKÉMIE?Nízká hladina krevního cukru.Hypoglykemický stav vzniká v okamžiku, kdy se koncentrace glukózy v krvi dostane do nerovnováhy s množstvím inzulinu, resp. se její obsah v krvi oproti inzulinu snižuje. Hypoglykémie může vést k vážným poruchám činnosti mozku, jenž je na přívod cukru krví závislý. V nejtěžších případech může ohrozit život. K hypoglykemii dochází nejčastěji při léčbě cukrovky či předávkováním inzulinem. Negativní roli může sehrát například také nižší příjem potravy, zvracení či výrazná fyzická námaha.

Co znamená HYPERGLYKÉMIE?Vysoká hladina krevního cukru. Hodnoty glykémie po jídle rostou u zdravých osob i u diabetiků a norma pro stavy po jídle je tedy vyšší. U  diabetiků je většinou často zvýšená glykémie jak nalačno tak po jídle a po jídle trvá zvýšení glykémie déle než u nediabetiků. Výrazná hyperglykémie může diabetika ohrozit porušením acidobazické rovnováhy organismu. Mírnější, ale dlouhotrvající hyperglykémie zvyšuje riziko rozvoje pozdních komplikací diabetu.

Za normoglykémii u zdravých osob na lačno je považováno rozmezí 3,5-5,5 mmol/l. U diabetiků se za optimální hladinu glykémie (ke které směřuje terapeutická intervence) nalačno považuje rozmezí 4-6 mmol/l. Rozmezí 6-7 mmol/l je hodnoceno jako uspokojivé a nad 7 mmol/l je neuspokojivá hladina glykémie.

Co je INZULÍN?Už jsme se o něm zmínili, tak o co se tedy jedná? Inzulín je hormon tvořený slinivkou břišní, který jako jediný glykémii snižuje a jeho vylučování závisí na koncentraci glukózy v krvi. Hladinu glykémie mohou ale jiné hormony i zvyšovat, jako například adrenalin nebo kortizol.
V kritických situacích, jako je akutní zvýšená či snížená koncentrace glukózy v krvi, může dojít až k ohrožení života. Zvýšená hladina glukózy v krvi se vyskytuje u cukrovky a může být dále příčinou komplikací tohoto onemocnění (nevratného poškození ledvin, očí, srdce, krevních cév a nervů). Déle trvající snížené koncentrace glukózy v krvi mohou vést k poškození mozku a nervů.

Co je GLUKAGON?Je hormon produkovaný buňkami slinivky břišní, který působí proti účinkům inzulinu, čímž u člověka udržuje vyrovnanou hladinu glykémie.Předchází tak těžké hypoglykémii a zabezpečuje neustálou výživu životně důležitých orgánů. Hlavním stimulátorem sekrece glukagonu je hypoglykémie.

 

Funkce glukagonu v organismu: při poklesu hladiny krevního cukru (hypoglykémii) dává glukagon játrům příkaz, aby odbourávala v nich uložený zásobní glykogen na glukózu. Další funkcí glukagonu je spouštění ketogeneze v játrech (tj. výroby energie pro tělo z jiných zdrojů, než z glukózy, především spalováním tuků; za normálních okolností jde o nežádoucí jev, který však dokáže tělo udržet při životě za extrémně nepříznivých podmínek). Při nedostatku inzulínu a zvýšené koncentraci glukagonu v krvi nastává ketoacidóza. Ketoacidóza (diabetická ketoacidóza) patří mezi akutní komplikace diabetu. Postihuje zejména osoby s diabetem 1. typu, na rozdíl od hyperglykemického stavu objevujícího se spíše u lidí s diabetem 2. typu. Ketoacidóza vzniká v důsledku úplného nebo částečného nedostatku inzulinu a nadbytku glukagonu a projevuje se nadměrnou tvorbou ketolátek v játrech, které vedou k poruchám vnitřního prostředí organizmu a narušují rovnováhu kyselin a zásad (acidobázickou rovnováhu). Ketoacidóza se často projevuje při prvním záchytu dosud nepoznaného a neléčeného diabetu 1. typu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.